ЈКП "Београдски водовод и канализација", на основу Закључка Градског већа спроводи акцију репрограма дуга. Суграђани који дугују више од три рачуна за воду, моћи ће да потпишу уговор са овим комуналним предузећем и изаберу да ли ће заостале обавезе измирити одједном или у више месечних рата.


Како наводе из "Београдског водовода", репрограм дуга обухвата главницу дуга, камате, судске трошкове и трошкове извршног поступка за физичка и правна лица.


Репрограм дуга могу потписати корисници који дугују више од три месеца, а за које није покренут поступак принудне наплате, корисници који су утужени код надлежних судова и јавних извршитеља, којима су поступци у току пред надлежним судовима, али и по правоснажним пресудама и решењима о извршењу, као и корисници који су у претходним годинама приступали репрограму дуга, а нису поштовали динамику отплате.


- Попуст од 15 одсто остварује се уколико се дуг отплати одједном - наводе из овог комуналног предузећа. - Уколико се дуг измири у три месечне рате, добиће се попуст од 12 одсто, док је за плаћање у шест рата предвиђено 10 одсто умањења. Ако се у року од дванаест месеци измири дуг, оствариће се попуст од пет одсто.


Репрограм може да се потпише до 31. марта, сваког радног од 8.00 до 15.00 часова у просторијама ЈКП БВК у Улици кнеза Милоша 27, на трећем спрату.