ПРИЛИКУ да закључе уговор са ЈКП "Инфостан технологије" о репрограму нагомиланих дуговања, суграђани имају до краја наредног месеца. Одзив Београђана је значајан, будући да је од 1. новембра, када је акција почела, у репрограм ушло укупно 11.458 корисника комуналних услуга.

Како су нам рекли из ЈКП "Инфостан", динамика отплате уговорених рата позитивно утиче на наплату, јер корисници у великој мери редовно плаћају репрограмирани дуг.

- Од момента закључења Уговора о признању дуга, прва уговорена рата доспева на наплату наредног месеца, што је истакнуто на самој уплатници која се одмах предаје кориснику - кажу у предузећу.

Уместо да траје до краја прошле године, акција репрограма дуга је продужена и трајаће до 31. марта. Захваљујући томе, Уговор о признању дуга укупно ће имати шансу да потпише 150.000 Београђана.

ШАНСА ЗА ПОЈЕДИНЦЕ УГОВОР о признању дуга могу закључити сва физичка лица која су утужена код надлежних судова и јавних извршитеља, за која су донесене правоснажне пресуде и решења о извршењу. Шансу имају и корисници у поступцима који су у току пред надлежним судовима, они који дугују више од три месеца, а за које није покренут поступак принудне наплате, као и дужници који су у претходним годинама приступили репрограму дуга, а нису поштовали динамику отплате.

- Од 1. новембра када је почела акција репрограма дуга до данас, укупно је 11.458 корисника комуналних услуга закључило Уговор о признању дуга и отплати на рате. Поред тога, предлог Уговора о признању дуга добило је још 86 корисника - рекли су нам у "Инфостану".

Према тренутној статистици, највећи број суграђана са нагомиланим неизмереним обавезама према обједињеној наплати комуналних услуга, бира да дуг реши на 12 једнаких месечних рата. На тај начин им се поред отписа целокупне обрачунате камате, отписује и пет одсто преосталог главног дуга. Следећи најчешћи модел отплате јесте измирење обавеза у целости, приликом чега се корисницима отписује 15 процената преосталог главног дуга.

- Сви заинтересовани за репрограм могу да дођу у било коју експозитуру или седиште предузећа сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова, где ће добити предлог Уговора о признању дуга - подсећају у "Инфостану". - Сви потписници Уговора дужни су да овере потпис код јавних бележника и доставе га ЈКП "Инфостан технологије", након чега ће добити комплетан план отплате са роковима доспећа уговорених рата.

Овакав начин отплате дуговања према "Инфостану" актуелан је први пут после петогодишње паузе. Наредна акција репрограма неће бити организована у скоријој будућности.