После недавног пожара на сплавовима Cunami Министарство грађевинарства позвало је Град Београд да без одлагања донесе нову одлуку о постављању плутајућих објеката на територији града и спречи угрожавање безбедности грађана.

У саопштењу се истиче да ниједан од сплавова Cunami који су изгорели 20. јануара није имао све потребне дозволе и упозорило да употреба сплавова који немају све потребне дозволе, а на које долази више стотина људи током једног дана, представља озбиљан ризик који може довести не само до уништавања имовине, већ и угрозити људске животе.

Министарство је у саопштењу комуналну инспекцију позвало да спречи комунални хаос који настаје одлагањем изгорелих делова сплава на уређеној зеленој површини.

Најавило је и да ће у оквиру своје надлежности у наредном периоду пооштрити контроле сплавова, а то очекује и од других надлежних институција, пре свега органа локалне самоуправе.

Министарство у саопштењу истиче да су недавни инциденти на Савском кеју на Новом Београду, у којем су изгорели сплавови “Cunami”, још једном су показали колико је важно да се власници сплавова у потпуности придржавају свих прописа који регулишу ову област, а надлежне државне институције обезбеде поштовање закона и санкционишу непрописно понашање.

Фото И. Маринковић

У саопштењу се истиче и да ниједан од сплавова који су изгорели 20. јануара није имао спроведен технички преглед нити издату плутајућу дозволу, што је случај и са осталим сплавовима у ланцу сплавова "Cunami", који немају технички преглед, нити важећу плутајућу дозволу, са изузетком сплава "Cunami 5".

"Несавесни власник покушао је да обмане јавност да су изгорели сплавови имали извршене техничке прегледе и важеће плутајуће дозволе, тако што је у појединим медијима приказао само део документације коју је Министарство издало (Решење Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, бр. 14-02-26/19-1130 од 2.10.2019. године). Ова документација се, међутим, уопште не односи на сплавове који су изгорели “Cunami 1”, “Cunami 2”, “Cunami 3” i “Cunami Ruf Top”), већ на сплав “Cunami Haus 9”, који није био захваћен пожаром", објашњава Министарство.

Након издавања наведеног решења, стручњаци Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу 14.10.2019. изашли су на терен ради техничког прегледа сплава "Cunami Haus 9", приликом којег су утврдили читав низ недостатака на сплаву, због чега је власнику наложено предузимање одговарајућих мера, наводи се у саопштењу.

Такође се додаје да до данас овај сплав није спровео технички преглед и нема плутајућу дозволу.

"Још очигледнији покушај обмањивања јавности од стране власника, извршен је показивањем само унутрашње стране плутајуће дозволе за објекат "Cunami 5" (чији је садашњи број плутајуће дозволе 342-31-23/19-02 (број дозволе пре продужења важења је био 342-24-16/18-02)", указује Министарство.

Такође, исти власник покушао је и да обмане инспекцију Министарства тако што је регистрациону ознаку сплава “Cunami 5” доделио сплаву “Cunami 2”, који је изгорео у пожару, у циљу доказивања да је макар један од изгорелих сплавова имао плутајућу дозволу, а због чега је инспекција против власника поднела пријаву.

Повећање безбедности грађана на београдским рекама захтева координирано деловање органа не само овог Министарства већ и градских институција и инспекција, указује се у саопштењу.