ДЕПОНИЈА испод моста код потока Париповац у Трговачкој улици у насељу Жарково, која годинама мучи житеље овог дела престонице, требало би да буде уклоњена у текућој, 2020. години, речено је "Новостима" у Секретаријату за заштиту животне средине.

После подсећања нашег листа на овај дугогодишњи проблем, уследиће покушај да се депонија затвори.

- Стручна служба ЈКП "Градска чистоћа" је по хитном поступку у петак изашла на локацију и установила да се разни отпад депонује у оквиру нехигијенског насеља, у кориту потока, и на неуређеној површини испод надвожњака. Имајући у виду наведено, ЈКП "Градска чистоћа" ће поменуту "дивљу депонију" уврстити у План уклањања дивљих депонија за 2020. годину - наводе у овом секретаријату.

ПРИТУЖБЕ - У ТОКУ претходних година саниран је велики број дивљих депонија са јавних површина, међутим, када се депоније уклоне са одређених површина, веома често долази до њиховог поновног стварања на истом месту - кажу из Секретаријата за заштиту животне средине.

Огромне количине смећа се годинама таложе у овом делу Жаркова и задају муке суграђанима који живе у оближњим стамбеним зградама, о чему су "Новости" писале. Иако је Градска општина Чукарица неколико пута чистила проблематичну локацију, отпад се стално враћа, јер у зони потока живи 11 породица које се баве сакупљањем секундарних сировина.

- Дивље депоније представљају огроман проблем у одржавању чистоће у Београду, а у највећем броју се формирају на неуређеним површинама као и у непосредној близини нехигијенских насеља - објашњавају из Секретаријата за заштиту животне средине. - Одлуком о одржавању, као и Одлуком о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом, прописана је забрана истоварања и остављања комуналног отпада и шута, земље и другог отпада на јавним површинама. У случају да предузеће или појединац поступе противно одредбама наведених одлука, надлежна je општинска комунална инспекција, која је дужна да примени казнене мере.