ЈКП "Београдски метро и воз" расписао је у петак тендер за израду геотехничког елабората за прву фазу прве линије метроа. Стручњаци ће испитивати земљу на потезу од станице "Железник" до станице "Карабурма", у дужини од 16,7 километара.

На основу претходне студије изводљивости, дефинисане су две линије београдског метроа. Дужина линије један износи 21,2 километра и она има 22 станице. Елаборат о инжењерско-геолошким и геотехничким условима изградње, који је предмет ове јавне набавке, односи се на прву фазу изградње линије један београдског метроа. Односно, од станице "Железник" до станице "Карабурма", у дужини од 16,7 километара са 17 станица.

ПРАВЦИ ТРАСА линије један иде од Железника ка Миријеву, и дуга је 21,3 километра. Линија два ће ићи од Миријева до Земуна, и биће дуга 19,2 километра.

- Прва фаза обухвата 2,3 километара деонице по земљи са три станице, 2,8 километара деонице плитко испод земље са две станице и 11,6 километара деонице дубоко испод земље - тунелски са 12 станица. Основна намена документације је дефинисање стања и својстава терена и стенских маса, као и створених услова у терену који ће се остварити при реализацији метро система - пише у тендеру.

Елаборат би требало поделити у пет делова који одговарају целинама: Макиш, Баново - Јулино брдо, десна обала реке Саве, центар града, обала Дунава.

Извршилац би требало да за 180 дана уради ову студију, а ко ће то радити, знаће се 25. фебруара, када ће понуде бити отворене.