ГРАДСКО саобраћајно предузеће "Београд" би до октобра требало да упосли око 110 нових возача. Нови шофери тек треба да прођу обуку, а ГСП је расписао тендер за "доквалификацију и оспособљавање возача Ц категорије за стицање возачке дозволе Д категорије". Рок за подношење понуда је 19. фебруар.

Понуђач је у обавези да, за потребе ЈКП ГСП Београд, обучи возаче за вожњу аутобуса, а мораће да прођу и обуку за безбедну и еко вожњу, као и за употребу дигиталног и аналогног тахографа. Кандидати који успешно заврше све ове обуке и стекну возачку дозволу Д категорије, закључиће уговор о раду на одређено време на 24 месеца са ЈКП ГСП "Београд".

- Будући шофери треба да имају средње образовање, да поседују тахографску картицу, возачку квалификациону картицу за Ц/ЦЕ категорију, да имају пребивалиште или боравиште на територији Београда. Кандидати морају и да задовоље критеријуме психолошке селекције обављене у ЈКП ГСП "Београд". Изабрани понуђач је обавезан да прву половину од укупног броја кандидата оспособи сукцесивно, најкасније у року од шест месеци. Друга половина требало би да прође обуку у року од десет месеци - наводи се у документацији.

Пошто по успешно завршеној школи возачи добију сертификат о стручној компетентности који издаје Агенција за безбедност саобраћаја, биће запослени у ГСП.


РЕКЛАМА НА КРОВУ "КОСМАЈА"

ВЕЛИКА светлећа реклама ГСП "Београд" ускоро би могла да обасја кров објекта овог предузећа на ауто-путу. Наиме, ГСП је расписао јавну набавку за куповину и постављање светлеће рекламе - 3D слова, у облику званичног лога ЈКП ГСП "Београд", на објекат СП "Космај". Иако би се путници сагласили да је боље да се уместо рекламе плати поправка клима-уређаја, чини се да управа ове фирме не мисли тако. Колико ће "светлећа слова" висока око три метра коштати, знаће се по отварању понуда.