ГРАД је оформио базу свих градилишта у Београду у апликацији "Чвориште", па су градска предузећа у обавези да овде уносе податке о свим планираним радовима. На тај начин требало би да се спречи да више предузећа у исто време обавља радове на истој локацији. У апликацију је већ унета трећина градилишта од око 6.000, колико је планирано за целу годину.

Према подацима градских служби, за прву половину месеца има 2.500 унетих градилишта у апликацију "Чвориште".

Да се једна улица најпре асфалтира, а потом се мењају водоводне цеви и то према редовном плану, требало би да од ове године буде прошлост. "Чвориште" садржи све податке о томе када је и коју врсту радова планирало да изводи које предузеће, а уколико се дуплирају, систем препознаје и "пали лампицу".

- Свако предузеће има модул у који уноси свој план радова - објашњава за "Новости" Дарко Главаш, секретар за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координације односа са грађанима. - Уноси се стварни план, планирани старт и завршетак радова. На тај начин се види уколико више предузећа намерава у исто време да изводи радове. Одмах се види да ли су радови усклађени, ко има сагласност, ко када ради.

Градске екипе састају се једном недељно, па уколико дође до поклапања, договарају се које ће предузеће имати приоритет.

- Приоритет за радове је дубина инсталација, па приоритет има предузеће чије су инсталације најдубље - објашњава Главаш.

Он подсећа да се сви кварови не могу предвидети, као ни радови "Београдских електрана" по завршетку грејне сезоне.

- Већ је било неких поклапања од почетка године, па смо на састанцима ускладили динамику. Када се тако нешто деси, уради се корекција обима радова - каже секретар.


ЛИСТА ДОГАЂАЈА

- СВАКЕ недеље на сајту Града објављује се ПДФ листа свих радова у Београду. Доступни су и градски догађаји, а све је обједињено на БГ порталу - наводи Дарко Главаш.