АКЦИЈУ репрограма дуга, коју је организовало ЈКП "Инфостан технологије", суграђани су узели у разматрање. Од почетка овог месеца, када је почело потписивање уговора, до данас, укупно се 2.137 корисника одлучило на овај начин да измири обавезе. До краја године могућност је остављена за још скоро 148.000 људи.

Како су нам рекли у "Инфостану", предлог Уговора о признању дуга добило је током новембра још 286 корисника. Највећи број потписника до сада се одлучило на отплату неизмирених обавеза на 12 месечних рата. Следећи најчешћи модел отплате јесте измирење дуга у целости, приликом чега се корисницима отписује 15 одсто преосталог главног дуга.

- Законом о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу, који ће почети да се примењује од 1. јануара 2020. године, предвиђено је да се сви извршни поступци који се спроводе пред судовима наставе пред јавним извршитељима - кажу из "Инфостана". - Управо из тог разлога, Град Београд и ЈКП "Инфостан технологије" су изашли у сусрет корисницима комуналних услуга који имају заостала дуговања, како не би били изложени додатним трошковима извршног поступка.

Из "Инфостана" напомињу да Уговор о признању дуга могу закључити сва физичка лица која су утужена код надлежних судова и јавних извршитеља, за која су донесене правоснажне пресуде и решења о извршењу. Шансу имају и корисници у поступцима који су у току пред надлежним судовима, они који дугују више од три месеца, а за које није покренут поступак принудне наплате, као и дужници који су у претходним годинама приступили репрограму дуга, а нису поштовали динамику отплате. У репрограм може да уђе укупно око 150.000 корисника.

- Међу корисницима имамо и оне који су превидели неизмирену обавезу, али месецима уназад редовно плаћају доспеле рачуне. Исто тако, и они који су приступили репрограму из 2014. године, и који су исплатили дуг, имају право поново да закључе уговор, уколико заостају са уплатама - објашњавају надлежни.

Овакав начин отплате дуговања према "Инфостану" актуелан је први пут после петогодишње паузе. Како напомињу из предузећа, наредна акција репрограма неће бити организована у скоријој будућности. Заинтересовани за репрограм дуга могу да дођу у било коју експозитуру или седиште предузећа сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова, где ће добити предлог уговора о признању дуга.

ТЕКУЋЕ ОБАВЕЗЕ

КОРИСНИЦИ могу да одаберу жељени модел отплате. Плаћањем дуга у целости отписује се 15 одсто преосталог главног дуга, за плаћање на три рате отписује се 12 одсто, за шест рата отписује се десет одсто преосталог главног дуга, док се за 12 рата отписује пет одсто. Потписници су у обавези истовремено и да плаћају текуће обавезе.
У случају неплаћања две узастопне рате, целокупна дуговања према ЈКП "Инфостан технологије" доспевају на наплату одмах.