ВРАТИТЕ се назад на пешачки прелаз или обавештење пешацима да пређу на другу страну улице када стигну до "градилишне барикаде" насред пута којим су кренули, није реткост. Грађевинари све чешће заузимају тротоарне површине приликом подизања зграда. Према Закону о путевима, предвиђене су казне за заузимање јавног простора, међутим, инвеститори могу за то добити дозволу од Секретаријата за саобраћај.

Препрека на путу у виду пластичне цераде или металне ограде, све је чешћа слика на престоничким улицама. Само у строгом центру града, два су градилишта проблематична, и то на свега неколико стотина метара удаљености.


- Због изградње стамбеног објекта у Кондиној улици, принуђени смо да прелазимо на супротну страну коловоза. Већ месецима то траје. На крају се све слама на нама пешацима, јер нам инвеститори узимају делове тротоара, који су ионако уски - пожалила се старија становница Старог града Нада Ћ.


Паралелно са Кондином улицом, градилиште је месецима активно и на углу Влајковићеве са Косовском. Осим што је ограда "проширена" на тротоар, грађевинари су заузели и неколико паркинг-места, због чега су гневни и возачи.


Такође, баш овај угао је проблематичан због ограничене видљивости аутомобила који возе Косовском улицом.


Како кажу из Секретаријата за инспекцијске послове, Закон о путевима прецизира да је забрањено трајно заузимање пута, а привремено заузеће је могуће уз претходно прибављену сагласност управљача пута.


Прочитајте и: Unikatne nadstrešnice u prestonici: Čekanje prevoza u "sremskoj kućici"


- Новчаном казном од 10.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај физичко лице, казном од 100.000 до 500.000 динара предузетник, а новчаном казном од 300.000 до 3.000.000 динара за привредни преступ казниће се правно лице ако привремено или трајно заузме јавни пут - рекли су нам из Секретаријата за инспекцијске послове.


Према речима надлежних из Секретаријата за саобраћај, инвеститори могу поднети захтев њима за добијање дозволе за заузеће коловоза или тротоара. Уз њега се прилаже саобраћајни пројекат измене режима саобраћаја, оверен од лиценцираног саобраћајног инжењера, зависно од конкретне локације, врсте радова и карактеристика извођења. Овај секретаријат потом издаје решење, којим одобрава измену режима саобраћаја према поднетој документацији.


ТУНЕЛ ОД СКЕЛА У БРАНКОВОЈ УЛИЦИ

ТОКОМ обнове фасада у Бранковој улици, био је постављен својеврсни тунел од дасака и скела, испод ког су суграђани могли да пролазе. Оваква решења, како би се избегло заузеће дела улице намењено за кретање пешака, инвеститори често практикују.