ГРАДОНАЧЕЛНИК Београда проф. др Зоран Радојичић рекао је да сматра значајним да је на сајту Града Београда свима доступан „Грађански водич” који је проистекао из одлуке о завршном рачуну за претходну годину. Грађански водич је презентација која има за циљ да што једноставније и приступачније прикаже на који начин је претходне године утрошен новац из буџета Града Београда.


Прочитајте још: Запосленима у Управи града по 41.800


Грађански водич је настао као плод иницијативе Градске власти за веће укључивање грађанске јавности у процес припреме буџета Града Београда. Намера је да свим грађанима сажето и јасно прикажемо колико је остварено прихода и примања, као и колико је утрошено расхода и издатака у претходној години како по буџетским корисницима тако и по програмима – рекао је градоначелник Београда.

Радојичић је додао да, иако није могуће објаснити целокупан буџет у овако краткој форми, се нада да ће Градска власт успети у намери да Одлуку о буџету учини разумљивом и да на једноставан начин приближи свима у које сврхе се користе јавна средства да би се задовољиле потребе грађана.


Прочитајте још: Београд продаје земљиште у комплексу "Аутокоманда 2"


Ова презентација има за циљ транспарентност, те очекујемо да се повећа интересовање и учешће наших суграђана у постављању циљева, дефинисању приоритета и планирању развоја Града Београда. То би уједно допринело још бољем управљању јавним финансијама у Граду Београду, као и учешћу грађана у јавним расправама – закључио је градоначелник.

Грађански водич” је резултат сарадње Београда са Сталном конференцијом градова и општина - СКГО као партнером а у складу са развојном помоћи Европске Уније. Допринос да ова презентација буде прилагођена и јасна дали су и запослени у Секретаријату за финансије Града Београда.

Као градоначелник трудио сам се да заједно са колегама што је могуће више поједноставим презентацију и учиним је разумљивијом свим нашим суграђанима – додао је Радојичић.

Градоначелник је још једном позвао све грађане и на активно учешће у процесу припреме буџета за наредну годину, како би буџетска средства била утрошена у складу са потребама грађана а све са циљем бољег и квалитенијег живота свих нас.