НОВАЦ од продатих "бус-плус" картица за градски превоз у Београду не сме да се слива у буџет Града Београда, јер није реч о јавном приходу. Те паре треба да иду на рачун предузећа које се бави превозом. Ово произилази из Извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Београда, који је објавила Државна ревизорска институција.

Према тим подацима, лане се у буџет главног града слило чак 7,9 милијарди динара од продатих карата, кроз Интегрисани тарифни систем (ИТС) наплате превоза путника.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: Обавезно чланство у Привредној комори Србије у складу са Уставом

- На основу извршене ревизије документације утврђено је да су буџетски приходи града Београда у 2018. неосновано увећани за износ од 7.991.047.000 динара на име уплаћених средстава ИТС система за наплату карата у јавном превозу у Београду, а која немају карактер јавних прихода, што није у складу са Законом о буџетском систему - указали су државни ревизори. - Укључивањем ових средстава у буџет Града, неосновано се увећавају буџетски приходи. Препоручујемо одговорним лицима да средства ИТС система за наплату карата, која немају јавних прихода, не укључују у буџет.

Према подацима ревизора, ниједан други град у Србији не укључује новац од продатих карата за градски превоз у буџет локалне самоуправе.

- Ни Ниш, ни Нови Сад, ни Крагујевац не укључују у буџет новац од продатих карата за градски превоз. Ниједна локална самоуправа тај износ не укључује у свој буџет. Новац од продатих карата је приход предузећа које се бави јавним превозом. Град је дужан да обезбеди превоз, као што је дужан да обезбеди воду - али Град не наплаћује воду. На рачуну Града могу да буду само јавни приходи. А новац од продатих карата за градски превоз није јавни приход - истичу у ДРИ.

У Извештају се наводи да је Град забележио и расходе по основу пренетих средстава превозницима на име расподеле поменутих 7,99 милијарди динара - превозницима је пренето 7,6 милијарди, а разлика од 376 милиона динара је суфицит, чије увећање се није одразило на коначан резултат пословања Града Београда за 2018.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: НБС ЧЕШЉА УГОВОРЕ У ШВАЈЦАРЦИМА: Дужници се посебно жале на једну одредбу

ГСП НИ ДИНАР СУБВЕНЦИЈА

Расподела средстава превозницима иде из два извора прихода: припадајућег прихода ИТС (продаја карата) и субвенција из буџета Града. Лане је са рачуна Града Београда превозницима исплаћено укупно 14,6 милијарди динара. Од тога је 7,6 милијарди динара пренети део од продаје карата, а 6,98 милијарди је субвенција из буџета. Тако је "Арива" из Пожаревца добила 3,92 милијарде динара и СП "Ласта - 3,03 милијарде динара. ГСП Београд није добио ни динар на име субвенција.