ДА Град намерава да поново начини кораке ка изградњи саобраћајне везе Борска - петља "Ласта" за секторе 1 и 2, односно ка изградњи делова Спољне магистралне тангенте, показује расписан тендер Дирекције за изградњу Београда за новелирање документације. Изградњом, односно проширењем појединих улица, највише би добили Вождовчани, посебно житељи насеља Степа Степановић.

Дирекција је још 2015. године уговорила израду пројекта за потребе добијања грађевинске дозволе и пројекта за изградњу ове петље са компанијама "Хидропројекат саобраћај" и Geoexp. Ипак, због кашњења Секретаријата за урбанизам да изда локацијске услове, рок за документацију је продужаван. Посао је завршен у фебруару 2017, али је, због истицања локацијских услова и нерешених имовинскоправних односа, Секретаријат одбио да изда дозволу за изградњу. Постојећу документацију сада је потребно новелирати и ускладити са новим законима. Зато је Дирекција за грађевинско земљиште одлучила да посао понуди истим фирмама, покретањем преговарачког поступка пошто већ познају посао. Одлуку да се посао повери овим фирмама одобрила је и Управа за јавне набавке. Рок да се документација новелира је 205 дана.

Прочитајте још - Још чекају излаз ка Војводе Степе

Будућа магистрала обухвата потез од Борске улице, преко Саве Машковића, поред насеља Степа Степановић и Браће Јерковић до ауто-пута и петље "Ласта". Предвиђено је и да има прикључак из насеља Степа Степановић, па би житељи лако могли да стигну до жељене дестинације, пошто је будућа улица пројектована са по две саобраћајне траке.

ОД ТОПЧИДЕРА ДО ПАНЧЕВАЧКОГ ПУТА

СПОЉНА магистрална тангента почиње на Топчидеру и простире се кроз Раковицу дуж Улице патријарха Павла, пре него што промени правац источно, дуж улица Пере Велимировића и Борске. Наставља се до петље "Ласта" и укршта са ауто-путем Е75. Даље се, источно, кружним путем везује са северно-јужно оријентисаном Спољном магистралном тангентом (ЕАТР) дуж Мокролушке улице. ЕАТР се протеже источном ивицом града ка реци Дунав код Аде Хује, где прелази реку новим мостом преко Дунава и завршава на раскрсници са Панчевачким путем. Укупна дужина тангенте је је 21,7 километара.