ПОСТОЈЕЋИ систем за обавештавање и узбуњивање становништва на територији Београда је технолошки прилично застарео, јер многе сирене нису у функцији, па када би се у овом тренутку догодила нека непогода, велики број се не би ни огласио! Иако је Град имао у плану доградњу овог система, још пре две године, процењено да је због старости ипак потребно уградити нову опрему. Како објашњавају у Граду, овај пројекат ће бити готов 2020. а до краја марта биће расписан међународни тендер за идејни пројекат.

Прочитајте још: Сирене остале без гласа

Стање система показује да је исправност око 20 одсто и да се поправка не исплати, јер за поједине нема делова, а електронске не задовољавају међународне стандарде - наводе у одговору Секретаријата за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координације односа са грађанима. - Такође, вероватноћа отказа је велика, јер су биле у експлоатацији више од 40 година. Систем који је преузео Град пре две године од Министарства унутрашњих послова је превазиђен и са великим бројем неисправних и застарелих сирена које немају могућност аутоматског управљања.

Да нешто мора да се предузме надлежни су схватили после катастрофалних поплава у Обреновцу 2014. године.

- Формирали смо радну групу која је требало да дефинише кораке реализације пројекта доградње система за узбуњивање - наводе у надлежном секретаријату. - Студија акустичности је урађена 2015. и тада се дошло до ових података. Тада је предложено да се не ради доградња, већ да се изради нови систем. Пројекат је тренутно у фази завршетка. Комплетан систем ће се објединити у мониторинг центар 2020.

ПРВО ОБРЕНОВАЦ УСПОСТАВЉАЊЕ новог система почеће најпре у општини Обреновац. И у мају 2015. године Обреновцу је предат мобилни систем за узбуњивање који је уграђен у службено возило.

Како се наводи у приказу стања, у оквиру извештаја и плана рада Градског штаба за ванредне ситуације, осамдесетих година инсталирано је укупно 118 акустичних сирена. На територији престонице инсталиране су 22 пнеуматске алармне сирене, од којих ниједна не ради. Поправка је неповољна јер захтева обимну инфраструктуру. Од 87 електричних, исправно је укупно 56 сирена, док остале не раде, односно нису се активирале на проби.


ЗВУЧНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

КАДА се буде приступило осавремењивању опреме за узбуњивање, акценат ће бити на електричним сиренама, од којих око половина инсталираних још ради.

- Неисправне сирене неће бити поправљане већ ће бити замењене савременијим. Студијом акустичности предвиђено је укупно 316 нових сирена. Од тога је највећи број, 169, електронских са могућношћу преноса и говора, сигнала и података - стоји у плану.