ДА би имали тачан увид који саобраћајни знак се налази на одређеном месту и у каквом је стању, Секретаријат за саобраћај донео је одлуку да се направи катастар саобраћајне сигнализације. Списак свих знакова требало би да помогне стручњацима у ефикаснијем и квалитетнијем управљању путном инфраструктуром.

Знаци "стоп" који су постојали, а онда ишчезли, оборени и уништени знаци за једносмерну улицу, годинама муче и грађане, али и путаре. Једни шаљу пријаве, јер је безбедност возача и пешака угрожена, а други пре постављања новог знака морају неколико пута да излазе на терен да утврде који знак фали, а онда да се враћају и поново постављају недостајућу сигнализацију.

Зато ће Секретаријат за саобраћај да попише сву саобраћајну сигнализацију и опрему на делу уличне мреже Београда, у укупној дужини од 400,5 километара.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - Београд – град саобраћајних знакова

- Циљ израде катастра је формирање базе података о стању саобраћајне сигнализације и опреме на уличној мрежи Београда, ради прецизне евиденције имовине града и квалитетнијег одржавања саобраћајне сигнализације и опреме.

Прављење оваквог списка, прилика је и да се уоче неправилности на терену, а онда и исправе.

ВЕЋ МАПИРАНО 150 КИЛОМЕтАРА

КАТАСТАР саобраћајне сигнализације биће део јединствене евиденције саобраћајно-техничких мера у оквиру дигиталне саобраћајне карте града Београда, информационе основе за управљање саобраћајем и динамичке карте саобраћајнице.

Иначе, Секретаријат за саобраћај је у 2017. години завршио прву фазу припреме катастра, којом је снимљено 150 километара уличне мреже.