НА престоничким улицама ускоро ће се наћи нови подземни контејнери за рециклажу. "Градска чистоћа" расписала је јавну набавку за подмлађивање свог инвентара, па ће старе ускоро заменити још 202 посуде за рециклабилни отпад.

Према плану ширења рециклажних дворишта и места за одлагање ове врсте отпада, ово предузеће намерава да на месту постојећих дотрајалих подземних ђубријера за смеће постави нове, намењене истовременом прихвату више врста материјала, стакла, пластике, текстила и картона.

- Контејнери се уграђују у бетонске касете постојећих подземних контејнера за одлагање комуналног отпада - стоји у конкурсној документацији. - Посуде треба да буду за две трећине укопане у земљу, а надземни ниво треба да буде висок око метар. Такође, мора бити непропустан за продор атмосферске воде, као и отпоран на корозију.

Како кажу из "Чистоће", према дугорочној стратегији, у плану им је да најпре поправе стање постојећих подземних контејнера.

- На неким местима је лакше поставити надземне, а на неким локацијама више одговарају подземни - кажу из "Чистоће". - Пројектом ћемо решити тај проблем од центра града ка периферији, а прво морамо да решимо ове дотрајале. Негде ћемо затварати и постављати обичне канте, док ће на неким, где је, рецимо, један подземни, ширити са више, ако одговара таква врста посуда.

СОРТИРНЕ ЛИНИЈЕ

РЕЦИКЛАЖНА дворишта већ постоје у Новом Београду и на Вождовцу, а у плану је да их буде 14. Она садрже сортирне линије, као и судове за различити рециклабилни, као и опасан отпад из домаћинстава. У плану је постављање још на Старом граду, Земуну и Палилули.