УСКЕ, а прометне улице, са великим саобраћајним оптерећењем око насеља Степа Степановић већ четири године задају муке станарима овог дела града, али и свим осталим возачима који свакодневно овуда пролазе. Колски прилаз новоизграђеном блоку, нарочито из Улице кружни пут, као и излаз изузетно су проблематични. Осим што је, због оних који користе овај прилаз, саобраћај успорен, и безбедност учесника је угрожена!

Проблем ће бити отклоњен изградњом недостајућих, одговарајућих саобраћајница, али решење се, нажалост, не назире скоро, с озбиром на то да је планирана изградња путне инфраструктуре стигла тек до решавања имовинскоправних односа.

Градоначелник Београда Синиша Мали нагласио је да град има планове како да овај део града растерети од саобраћаја новом путном мрежом.

У оквиру Спољне магистралне тангенте налази се и деоница Борска - петља "Ласта", која је дугачка скоро пет километара. Ова саобраћајница обухвата потез од Борске улице, преко Саве Машковића, поред насеља "Степа Степановић" и Браће Јерковић до ауто-пута и петље "Ласта".

УЛИЦА СА ЧЕТИРИ ТРАКЕ Будућа саобраћајница која би требало да растерети овај део престонице пројектована је да има по две саобраћајне траке ширине од по три и по метра, са средњим разделним острвом које би требало да буде широко четири метра. За тротоаре је остављено по три метра са сваке стране.

- До сада су формиране грађевинске парцеле за све секторе саобраћајнице, а преостало је да се реше имовинскоправни односи - за "Новости" каже Синиша Мали. - Истовремено, у току је израда пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење радова, а уговорена је и техничка контрола ових пројеката.

Приликом изградње насеља Степа Степановић остављен је прикључак на постојећу улицу Кружни пут. С обзиром на то да се изградњом саобраћајнице Борска - петља "Ласта" укида Кружни пут, предвиђено је да прикључак из насеља буде на новоизграђеној магистрали Борска - петља "Ласта". Према речима градоначелника, за овај прикључак у току су поступци за прибављање неопходног земљишта, које је у власништву физичких лица.