БУЏЕТ града Београда за 2014. годину, који би на седници Скупштине града у четвртак требало да разматрају и усвоје градски одборници, биће за 1,45 милијарди динара или нешто више од 12 милиона евра мањи него што је то првобитно планирано. Уместо са у јуну предвиђених 78,1 милијарди, град ће располагати са 76,6 милијарди динара.

Ипак, без обзира на значајан минус, неко ће добити и више новца. Новим ребалансом расходи за плате запослених у свим градским институцијама биће 11,5 милијарди, око 102,6 милиона динара више него што је у јуну планирано. Такође, за разне субвенције које даје град уместо предвиђених 10,25 милијарди биће издвојено 13,86 милијарди динара.

Највећа уштеда биће остварена код издатака за нефинансијску имовину. Уместо предвиђених 19.382.335.121 динара, потрошиће се свега 15.112.467.712 динара. Потребна средства за финансирање буџетског дефицита од 6.090.785.616 динара, за набавку финансијске имовине вредности 106,4 милиона и за отплату главнице по основу дуга домаћим и страним кредиторима у износу 3,2 милијарде, покриће се од продаје финансијске имовине и од задуживања, као и из суфицита из 2013. године.

Међу губитницима су Секретаријат за финансије (минус 1,8 милијарди), Секретаријат за инспекцијске послове (уместо 163,5 имаће само 73,5 милиона), Агенција за јавне набавке и контролу јавних набавки (са 48,1 спао на 15 милиона), Секретаријат за здравство (мање за 52,9 милиона). Агенција за инвестиције и становање (располагаће са чак 536 милиона мање).

КРЕДИТ САМО 25,7 МИЛИОНА ЕВРА ГРАД Београд планирао је ове године да повуче средства кредита из иностраних банака у износу од 46 милиона евра. Међутим, ребалансом, та средства биће свега 25,7 милиона. Тачно 13.626.667 евра из Европске инвестиционе банке за изградњу приступниих саобраћајница Моста на Ади, а за унапређење јавног превоза, из фонда ЕБРД, 12.145.148 евра.

Један од ретких "добитника" је Завод за информатику и статистику, који ће располагати са 232 милиона, уместо предвиђених 91,9 милиона динара.

Подсећамо, буџет Београда усвојен је тек 23. јуна, јер је град седам месеци функционисао преко привременог финансирања, пошто је на челу био Привремени орган.


МАЊЕ ПАРА ИЗ РЕПУБЛИЧКЕ КАСЕ

РЕБАЛАНСОМ буџета укупна јавна средства града у 2014. години су мања тачно за 1.466.655.418 динара, од оног што је планирано. Смањење плана, резултат је ниже процене прихода од капиталних трансфера од Републике, прихода од накнаде за уређивање и закупа земљишта, као и од продаје нефинансијске имовине и примања од иностраних задуживања.