ČIKAGO - Samoća u većini slučajeva ugrožava starije ljude, ali s pojavom interneta, mobilnih telefona i tableta ugroženi su i mladi koji na taj način komuniciraju sa spoljašnjim svetom.

Naime, dešava se da i osobe u punoj snazi koji imaju sreću da rade kod kuće, što uglavnom smanjuje stres i povećava produktivnost, postaju anksiozne zbog retkog direktnog kontakta s drugim ljudima.

Prema rečima psihijatra Edvarda Halovela, autora knjige "Ludački zauzet", direktan susret licem u lice s drugim ljudima ima umirujući efekat i to u intervalima od četiri do šest sati.

Prema istraživanju obavljenom na Medicinskom fakultetu u Čikagu, upravo promena u hormonima u mozgu koja nastaje u uslovima socijalne izolacije odgovorna je za pojavu agresije i anksioznosti kod laboratorijskih ispitivanja obavljenih na miševima, piše časopis "Sensa".

"Mnoga istraživanja potvrđuju važnost naših međuljudskih kontakata koja je do sada bila zanemarivana", kaže dr Halovel.

On smatra da ljudi sebi treba da obezbede redovne kontakte s drugim ljudima.

"Nije važno da li će to biti samo odlazak kod frizera ili kafica sa prijateljicom, važno je da budemo u direktnoj interakciji, a ne da pričamo telefonom ili ćaskamo na četu", kaže dr Halovel.