LESKOVAČKA lokalna samouprava će roditeljima morati da vrati više od 60 miliona dinara koliko, sa pripadajućim troškovima, iznosi razlika između zakonitog i naplaćenog iznosa za boravak dece u predškolskoj ustanovi "Vukica Mitrović" u periodu od septembra 2010. do februara 2015.

PROČITAJTE JOŠ - Leskovac: Bez mesta u obdaništima ostalo stotinak dece

Za ovaj trošak gradonačelnik Goran Cvetanović je okrivio pojedine leskovačke advokate, kojima će pripasti ogromni sudski troškovi, dok su mu oni poručili da je neprihvatljivo da odgovornost za rad službenika prevaljuje na advokaturu - umesto da je traži u gradskim institucijama koje su propustima pričinile štetu građanima.

Razlika je nastala tako što je lokalna samouprava u ovom periodu učešće roditelja u ceni smeštaja dece u vrtićima određivala na osnovu njihovih prihoda, umesto da im naplati zakonskih 20 odsto od utvrđene ekonomske cene, a ostatak plati sama. Tako se gradska vlast u Leskovcu samo lane suočila sa oko 500 parničnih i izvršnih predmeta.

- Gladni advokati, koji nisu sposobni da brane teška krivična dela, idu od kuće do kuće i traže da se lokalna samouprava tuži po raznim osnovama. Zbog njih sada imamo tužbe hiljadu roditelja, a od sredstava koje ćemo morati da vratimo mogli bismo da sagradimo dva nova vrtića - izjavio je Cvetanović, i naglasio da će oštećenim roditeljima pripasti znatno manji iznos u odnosu na sudske troškove koje će naplatiti njihovi pravni zastupnici.

NAPLATA ZA ULICE LOKALNA Samouprava u gradu na Veternici se suočava i sa sve većim brojem tužbi radi isplate naknada za delove nepokretnosti koje se decenijama koriste kao javna površina, odnosno put, iako vlasnicima nikada nije isplaćeno obeštećenje. Nezvanično saznajemo da su neka domaćinstva još lane posećivali predstavnici advokatskih kancelarija i nudili besplatno zastupanje.

Podsetimo, Leskovac je sličan problem imao i povodom sudskih sporova zbog ujeda pasa lutalica. Gradonačelnik je, sumnjajući da neki ove tužbe zloupotrebljavaju, naveo primer jedne porodice iz okoline grada koja je zbog ujeda pasa lutalica podnela čak sedam tužbi protiv lokalne samouprave, a u svim sučajevima su je zastupali isti advokati.

- Oni koji zarađuju ogroman novac na teret gradskog budžeta moraju da shvate kako lokalna samouprava nije "krava muzara" - poručio je Cvetanović, dok u leskovačkoj zajednici advokata tvrde da oni ne mogu biti odgovorni za ishod postupaka.

Kažu, procesi se ne bi ni vodili, niti bi sud obavezivao lokalnu samoupravu da sugrađanima nadoknađuje štetu da je njene institucije nisu pričinile svojim nezakonitim i nepravilnim radom. Smatraju, takođe, da je Cvetanović omalovažio i uvredio njihovu profesiju, te da njegove izjave treba tumačiti kao pritisak na samostalnost i nezavisnost sudstva.

Gradonačelnik sa najbližim saradnicima Foto I. Mitić

PORAŽAVAJUĆA STATISTIKA

PROTIV Leskovca je lane podneto 687 tužbi zbog ujeda pasa lutalica, a prosečan iznos odštete - bez sudskih troškova - iznosi 85.000 dinara. Gradonačelnik Cvetanović kaže da se u polovine ovih predmeta pojavljuje sedam istih advokata, dok drugu polovinu zastupa 97 njihovih kolega.