PROIZVODNE hale Hemijske industrije "Hipol" u Odžacima ponuđene su u zakup. Predviđeno je da budu iznajmljeni svi pogoni za proizvodnju polipropilena, a javno otvaranje ponuda biće 1. februara.

Nekadašnji gigant, koji je radio od 1993. godine, 2006. je prešao u posed slovenačke kompanije "Orka" vlasnika Groge Čenčića, ali je privatizacija raskinuta krajem 2010, zbog čestih zastoja u proizvodnji i nepovoljnog kredita od 11 miliona evra. "Hipol" je potom uspeo da se oporavi obnavljanjem proizvodnje u punom obimu, a dobio je i licencu za proizvodnju tečnog gasa i dozvolu za njegovu prodaju.

Uprkos tome, najveće privredno društvo u odžačkoj opštini uskoro je zbog finansijskih teškoća počelo da podnosi zahteve za otvaranje stečajnog postupka. Međutim, Privredni sud u Somboru je ozvaničio stečaj "Hipola" tek krajem 2016. godine, "zbog prezaduženosti i trajne nesposobnosti plaćanja", a za stečajnog upravnika je imenovana Agencija za licenciranje stečajnih upravnika.

Stečaj je pokrenula firma "Eurogas" iz Subotice, na osnovu potraživanja od 2,5 milijardi dinara, što je 56 odsto ukupnih dugovanja "Hipola".

Prema oglasu o zakupu, ponuđač je dužan da obavlja proizvodnju i angažuje 201 radnika, koji su na dan 31. decembra 2018. bili zaposleni u fabrici. Agencija za licenciranje stečajnih upravnika je odredila i da potencijalni zakupac ne može mesečno proizvoditi manje od 1.000 tona polipropilena. Depozit za učešće u postupku je 12 miliona dinara.


PROČITAJTE JOŠ - Nova delatnost HI "Hipol" - proizvodnja tečnog naftnog gasa


Radnici tvrde da "Hipol" sa svojim poslovanjem nije bio za stečaj. Oni zahtevaju da nadležni državni organi ispitaju kako su dve firme, od kojih je jedna bila u vlasništvu bivšeg direktora "Hipola" Pavela Petrovića (sada savetnik Dejana Tomaševića, stečajnog poverenika Agencije za licenciranje stečajnih upravnika) preko noći od dužnika postale poverioci "Hipola".

Petrović ističe da je "Hipol", dok je on bio direktor, ulagao žalbe na pokretanje stečajnog postupka od strane "Eurogasa" zato što je ta firma otkupila "Hipolove" dugove od banke protivno Zakonu o deviznom poslovanju. Navodno je "Eurogas", bez saglasnosti države i NBS, potraživanja od "Hipola" od 20 miliona evra otkupio od banke za 3,5 miliona evra. Bivši direktor, a sadašnji savetnik u "Hipolu" kaže da su protiv njega podnete anonimne i neosnovane krivične prijave.


I OTPREMNINA I POSAO

DIREKTOR Petrović je, iako je "Hipol" bio u krizi, vodio računa o radnicima. Dokaz je to što je u junu 2016, u predstečajnom postupku, na osnovu socijalnog programa Vlade Srbije za preduzeća koja ostaju bez zaštite države od prinudne naplate, omogućio svim zaposlenima da dobiju otpremnine. Sutradan ih je sve vratio na radna mesta, po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima.