JOŠ osam meseci ostalo je do isteka predviđenog roka za završetak izgradnje Žeželjevog mosta u Novom Sadu i puštanje saobraćaja, a nadležni uveravaju da će plan biti ispunjen.

- Prema dinamici izvođenja radova i u skladu sa onim što je do sada urađeno, planirani rok za puštanje saobraćaja preko mosta na evropskom Koridoru 10 u novembru, potpuno je realan - ističu u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

To je nedavno potvrdio i predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović, najavljujući da bi Žeželjev most trebalo da bude svečano predat na upotrebu 25. novembra, simbolično na dan prisajedinjenja Banata, Bačke, Baranje i Srema Kraljevini Srbiji 1918. godine.

Problem bi eventualno mogao da bude preterano visok vodostaj u narednim mesecima, koji bi mogao da ugrozi spajanje lukova mosta na centralnom stubu. Graditelji se, ipak, nadaju da "više sile" neće biti i da će se sve do kraja gradnje odvijati po planu.

- Telo stuba "S-3" u reci je izgrađeno u punoj visini od 17 metara, a preostalo je da se izgradi ležišna greda visoka 2,4 metra, čime će taj centralni stub biti potpuno završen - preciziraju u resornom ministarstvu.

U toku su i ronilački radovi na delimičnom uklanjanju poprečnih razupirača iz tela stuba i zatvaranju odgovarajućih otvora na njemu.

Izvođači radova, špansko-italijanski konzorcijum "AZVI-TADEI", sa brojnim domaćim firmama kao podizvođačima, angažovani su i na dovršavanju velikog luka novog "Žeželja", dužine 220 metara, koji se nalazi na novosadskoj strani reke. U toku je zavarivanje preostalih konektora, kao i radovi na antikorozivnoj zaštiti čelične konstrukcije, spuštanju luka na projektovanu visinu, a izgrađena je i platforma za montažu i zavarivanje konstrukcije prilaznog mosta, dužine 48 metara, kao i betoniranje lansirnih greda.

Na drugom, malom luku mosta od 180 metara na petrovaradinskoj strani, postavljeni su privremeni oslonci za "lansiranje". Izgrađena je platforma za montažu od 27 metara.

Lansiranje malog luka planira se za prvu polovinu juna, a potom i prilaznog mosta. Celokupna oprema se zatim premešta na novosadsku stranu radi lansiranja velikog luka, u prvoj polovini jula. Posle "navlačenja" i spajanja dvaju lukova, na srednjem stubu uslediće betoniranje kolovozne konstrukcije i postavljanje železničke infrastrukture. Do svečanog otvaranja biće izgrađene i pristupne saobraćajnice.

DEMONTAŽA

MONTAŽNO-DEMONTAŽNI most "MD 88", koji je izgrađen ubrzo nakon rušenja Žeželjevog mosta u NATO bombardovanju 1999, biće demontiran i uskladišten na prostoru ranžirne stanice u Novom Sadu, prema zahtevu investitora "Infrastrukture železnice Srbije".