LUKA Novi Sad upozorava da bi za preduzeće, koje je gotovo u celosti u vlasništvu države, moglo da nastanu ozbiljne negativne posledice, pa čak i da bude zatvoreno, ukoliko bi bila realizovana najnovija tužba privatnog poverioca, koji sudskim putem nastoji da naplati oko 1,5 miliona evra.

Pravni tim LNS navodi da tužioci iz bivše novosadske firme "Megaron" i sadašnje holandske "Novi trejding B.V.", postupkom pred Vrhovnim kasacionim sudom pokušavaju da od državnog preduzeća naplate 1,5 miliona evra, atakujući na državnu svojinu.

- Uz pomoć Vrhovnog kasacionog suda grupa privatnika pokušava da od Luke Novi Sad naplati milion i po evra - napominje advokat Dragoljub Martinović, šef pravnog tima preduzeća, čiji je većinski vlasnik (99,38 odsto) Republika Srbija.

Pritom navodi da je sudski spor, koji se između Luke i firme "Novi trejding B.V." vodi već punih 20 godina, obnovljen uprkos ranije utvrđenoj pravnoj situaciji i presudi.

- Taj sudski spor obnovljen je na način, koji pokazuje da sud navija za privatnike, koji su tužili Luku. Najavljeni ishod spora može da ima dalekosežne posledice, blokadu računa i zatvaranje preduzeća - poručuje Martinović i pojašnjava da je reč o sporu, zbog naplate duga po ugovoru iz 1996. sa novosadskom firmom "Megaron", koja je poravnanjem 2001. to potraživanje prenela na holandsku firmu "Novi trejding", da bi potom bila likvidirana.

O prenosu potraživanja do dana utuženja 2005. Luka nije bila obaveštena, dodaje šef pravnog tima, napominjući da je Privredni apelacioni sud u Beogradu tada doneo presudu da je LNS obavezna da isplati dugovanje od 7,9 miliona dinara, sa zateznom kamatom (oko 150.000 evra). Taj iznos odgovara sumi prenetoj poravnanjem iz 2001. godine i novosadsko preduzeće je isplatilo taj iznos tužiocima.

Uprkos tome, Vrhovni kasacioni sud je ovih dana delimično usvojio zahtev za reviziju i ukinuo drugostepenu presudu, kojom je odbijen kao neosnovan deo tužbenog zahteva i sada postavio pitanje ko treba da plati ukupan iznos poravnanja od 72,6 miliona dinara.

Martinović je istakao da iako je već utvrđeno da je od te sume dug "Megaronu" iznosio 7,9 miliona dinara i da je isplaćen, a u najnovijem sudskom postupku dugovanje je bezmalo deset puta veće.

- Odluka Vrhovnog kasacionog suda je pristrasna u korist privatnih tužilaca, jer je naložio ponovno suđenje za iznos od 72 miliona dinara - naveo je Martinović, napomenuvši da su se svi ti pravni poslovi i spor desili davno pre stupanja na dužnost novog rukovodstva Luke (u julu 2013), a da problematična odluka VKS datira od pre nekoliko meseci.


NALOŽENO VEŠTAČENjE

SUD je naložio da se veštačenjem utvrdi ukupna vrednost navodnog ulaganja DD "Megaron" u Luku Novi Sad, odnosno da se utvrdi da prava namera tužilaca nije bila prenos 7,9 miliona, nego svih 72 miliona dinara. - Nije uzet u obzir predlog Luke da se odredi ekonomsko-finansijsko veštačenje, radi utvrđivanja prave istine - kaže advokat Martinović.