ŽABARI - U maloj i nedovoljno razvijenoj pomoravskoj opštini „bela kuga“ hara poput epidemije. Iz godine u godinu, u ovoj lokalnoj zajednici raste broj pripadnika starije populacije i - sudeći prema popisu stanovništva od pre dve godine

- Žabari pripadaju samom vrhu opština u „dubokoj starosti“. Statistika, dakle, otkriva poražavajuće nisku stopu nataliteta, a brojem starih - često i iznemoglih, kojima su neophodne pomoć ili tuđa nega - pozivaju na uzbunu.

Jer, pre samo pola veka, na području Žabara živelo je 60 odsto više ljudi nego danas, a između dva popisa u ovoj lokalnoj samoupravi „nestala“ su 1.654 stanovnika. Posebno zabrinjava podatak da mlađa populacija, do 30 godina, čini samo 28 odsto ukupnog broja ljudi, što rezultira i ubrzanim smanjenjem broja đaka u gradu i većem broju seoskih naselja ove opštine. Konkretno, u Žabarima - kao opštinskom sedištu - ove godine u prvi razred upisana su samo četiri đaka, u Kočetinu osnovnu školu pohađaju ukupno tri učenika, a to selo i Sibnica ove godine nemaju ni jednog prvaka!

- Lokalna samouprava uočila je problem, ali je nemoćna da, bez pomoći države, sama suzbija uzroke i da ublažava posledice demografske katastrofe. Ipak, opštinski parlament nedavno je usvojio Strategiju razvoja socijalne zaštite od 2013. do 2020, kako bi apliciranjem prema donatorima i sredstvima iz opštinskog budžeta pokušali da popravimo stanje. Istovremeno, trudimo se da raspoloživa sredstva za razvoj ravnomerno usmerimo prema svim naseljima opštine, kako bi popravili standard: za život i ostanak mladih ljudi na selu - ukazuje Miodrag Filipović Fića, prvi čovek Žabara.

I, zaista - od 2010. do danas - Centar za socijalni rad je, kao pružalac usluga, realizovao ili još sprovodi čak pet projekata u okviru trajnog programa „Pomoć u kući za stare“, a uspešno je okončan i „Korak ka inkluziji“, za 31 dete sa smetnjama u razvoju...

- Tokom prošle zime, u 13 mesnih zajednica, naših sedam gerontodomaćica pružalo je usluge u 70 domaćinstava sa ukupno 80 starih i iznemoglih osoba, a sada je u toku nastavak ove akcije, pa će do kraja godine 58 korisnika u 48 domaćinstva moći da računa na pomoć šest za to obučenih žena - precizira Sima Jevtić, direktor Centra za socijalni rad.

SUMORNI POKAZATELjI

PO popisu iz 2011, opština Žabari ima ukupno 11.380 stanovnika, a Zavod za statistiku u ovu brojku nije uvrstio 5.192 osobe iz ove sredine koje se nalaze u dijaspori. Ovaj podatak nije zanemariv ni zbog činjenice da o velikom broju starih i iznemoglih u ovoj opštini njihova deca i rodbina - gde god da se nalaze, a posebno ako su u inostranstvu - malo brinu, pa sav teret njihove socijalne zaštite pada na lokalnu kasu.

Zabrinjava i podatak da Žabari sa 15 seoskih naselja imaju samo 195 visokoobrazovanih kadrova, svršenih osnovaca je 3.769, a bez školske spreme ili sa nepotpunim osnovnim obrazovanjem 3.044.