TOPOLA - Zadužbina kralja Petra Prvog na Oplencu, i pored hladnog zimskog vremena, nastavila je radove na temeljnoj rekonstrukciji Karađorđeve kasarne koja se nalazi preko puta voždovog utvrđenog grada.
Na objektu zidanom lomljenim kamenom, učvršćenim pojasevima drvenih greda, obavljaju se neophodni restauratorsko-konzervatorski radovi. Stavlja se kompletno nov krovni pokrivač, obnavljaju se trem i spoljna stolarija, postavlja se spoljna rasveta, a biće vraćen izgled trotoara ispred zgrade iz 19. veka.
- U radove je uloženo četiri miliona dinara - navodi Miladin Gavrilović, direktor Zadužbine na Oplencu. - Novac je obezbeđen od doplatne poštanske marke koja se pojavila povodom 75 godina od smrti kralja Aleksandra Karađorđevića. Inicijativu za rekonstrukciju i finansiranje na ovaj način pokrenulo je Ministarstvo za rad - sektor za boračka pitanja.
Objekat ima veliku istorijsku vrednost. Bio je prva srpska kasarna, a u narodu je poznatiji kao Karađorđeva kasarna, jer su se u vreme Prvog srpskog ustanka u njoj okupljali Karađorđevi ustanici i stajaća vojska. U vreme vladavine njegovog sina kneza Aleksandra Karađorđevića, koji je kasarnu obnovio, to je bila kasarna za deo stajaće vojske.
- Kasarna je do danas sačuvana zahvaljujući kneževom sinu kralju Petru Prvom Karađorđeviću, koji je zapuštenu i oronulu zgradu otkupio 1913. godine za ondašnjih 4.000 dinara, i odmah počeo da je obnavlja - kaže direktor Gavrilović. - U prizemlju je dugo bila konjušnica, a na spratu kasarnski deo sa oficirskom sobom i prostorijom za dežurne.
Neko vreme posle Drugog svetskog rata u kasarni je bila radionica za opravku vozila, a posle adaptacije izvedene 1966.-1967. godine u prizemlju je bila autobuska stanica, a na spratu restoran. Ironijom sudbine, budući da je ovaj deo zadužbinarskog imanja konfiskovan, Centar za kulturu Topole zgradu je po drugi put otkupio 1980. godine i vratio u matično jezgro Zadužbine. Objekat je plaćen 1.527.394,90 dinara.
- Karađorđevići su kasarnu oduvek namenjivali narodu, pa će konačno tako i da bude - kaže Miladin Gavriović. - Objekti u prizemlju biće namenjeni kulturnim programima za građane Topole. Preostaje još da se obnovi sprat. Nadamo se da će novac i za te radove da se pronađe, a prostor je planiran za formiranje gradskog muzeja.

PETROVA KUĆA
Na Oplencu je završena rekonstrukcija krova na kući kralja Petra Prvog Karađorđevića. Ministarstvo kulture u radove je uložilo tri i po miliona dinara. Kuća je izgrađena 1910-1912. godine, a danas se u njoj nalaze lični predmeti i drugi eksponati koji govore o dinastiji Karađorđević.

UTVRĐENjE
Najobimniji radovi biće izvodeni na obnovi Karađorđevog utvrđenog grada u kome su objekti - konak, crkva i prva srpska škola, opasani bedemima i kulama. Karađorđe se pod Oplenac doselio kada je ovde bilo svega 25 kuća. Izgradnjom svog staništa zasnovao je današnji grad Topolu.