DEJAN Savićević se dobro oseća posle druge operacije u Hanoveru, ali, moraće i treći put pod nož.
Naime, operacija karlice je u potpunosti uspela, baš kao i zahvat na levoj ruci. Ali, kako je desna šaka još pod otokom, dr Kretek nije smeo da interveniše. Po rečima nemačkog hirurga, operaciju desne ruke obaviće, verovatno u ponedeljak ili utorak, jer će dotle otok splasnuti.
Ono što je dobro, Dejo je minule subote ustao i napravio nekoliko koraka i započeo rehabilitaciju. Rad sa fizioterapeutima potvrđuje da je operacija karlice (skinute šine i stavljene ploče) u potpunosti uspela. I ono što je najvažnije: dr Kretek tvrdi da posle treće operacije i rehabilitacije, neće biti ni jedan odsto invaliditeta.
Dejan Savićević je dobro podneo drugu operaciju, uprkos velikim bolovima, koji su najzad minuli, i polako se vraća "u formu". Psihološki je veoma jak, što predstavlja veliko ohrabrenje i obećava brže ozdravljenje.