ŠTUTGART - Da su generalni konzuli itekako važni faktori u predstavljanju svoje države, privrede, društva, kulture i istorije naroda iz koga potiču itd. u tzv. „tuđem svetu“ potvrđuje nam veliko priznanje i ukazano poverenje generalnom konzulu Srbije u Štutgartu Božidaru Vučuroviću. To priznaje je iskazano od strane njegovih kolega iz brojnih država koje imaju svoje konzulate u glavnom gradu pokrajine Baden Virtemberg.

U drugoj po jačini privrede nemačkoj pokrajini i njenom glavnom gradu je akreditirano ukupno 14 generalnih konzula sa pratećim osobljem. Pored njih tu su i 74 honorarna konzula koji predstavljaju države sa sve četiri strane sveta.

Svi oni su našeg srpskog konzula jednoglasno prihvatili za doajena njihove skupine ali su ga, takođe jednoglasno, izabrali i za Predsednika konzularnog kora u Baden-Virtembergu.

Pročitajte još - Štutgart: „Moravci“ pevaju već 20 godina

Pomenimo da je to prvi slučaj dodele tako visokog priznanja jednom konzulu sa naših prostora a preko njega i državi koju on predstavlja, od otvaranja nekada jugoslovenskog konzulata pre gotovo pola veka pa do danas. U istoj zgradi je posle raspada Jugoslavije od jugoslovenskog postao Generalni konzulat Srbije.

Božidar Vučurović je veoma aktivan na sklapanju kontakata srpskih firmi sa nemačkim privrednicima, animiranju nemačkih investitora da svoje pogone izgrade u Srbiji, u kontaktima i podršci srpskim klubovima i udruženjima itd.

On je u stalnoj vezi sa nemačkom stranom po pitanju politike, rada Dunavske komisije, kulture i obrazovanja i što je za naše mlade naraštaje najvažnije, Vučurović se veoma angažuje oko Srpske dopunske škole.

Vučurovićevim autoritetom i poznavanjem posla kao i njegovim angažovanjem za svoju zemlju Srbiju nisu zadovoljne samo njegove kolege- strani konzuli, njegov rad cene i poštuju i mnogi Srbi. A njih je u Baden-Virtemberu preko 120.000.