UKOLIKO u kompaniju "Vektra Montenegro" bude uveden stečaj nekadašnji radnici "Vektra Boke" mogu ostati bez potraživanja koja su predviđena Planom reorganizacije. Ili, u toku stečaja otišla bi sva imovina hercegnovske kompanije, jer je "Vektra Montenegro" kreditnu obavezu od 23,7 miliona evra prebacila na "Vektra Boku" kao solidarnog jemca.

Podsetićemo, Privredni sud Crne Gore pokrenuo je nedavno predstečajni postupak protiv kompanije "Vektra Montenegro", na zahtev švajcarske finansijske institucije "NLB Interfinanc" iz Ciriha koja potražuje oko 60 miliona evra. Osim "Vektra Boke" deo stečajne mase bilo bi i vlasništvo "Vektra Montenegro" u firmama "Vektra Jakić", "Vektra Opel", "Vektra Development" i "Vektra Investments". U ovakvoj situaciji radnici "Vektra Boke" su predsednicima hercegnovske Opštine Stevanu Katiću i Skupštine opštine Milošu Bigoviću uputili zahtev za sazivanje hitne vanredne sednice skupštine. Na njoj bi trebalo da razmatraju tu informaciju, ali i odluku stečajnog sudije Blaža Jovanića da doprinose radnika uvrsti u treći isplatni red, kao i sva trgovačka potraživanja sa rokom uplate do 2022. godine umesto u drugi isplatni red. Uz sve ovo više od stotinu radnika "Vektra Boke" ne može da ostvari pravo na penziju.

Pročitajte još - "Vektri" sporan dug

Predsednik NVO "Bivši radnici Vektra Boke", Đorđe Rajak, tvrdi da su radnici dovedeni u zabludu.

- Ako dođe do uvođenja stečaja u kompaniju "Vektra Montenegro" radnici će ostati bez svojih potraživanja, a ukoliko imovina "Vektra Boke" bude založena za te kredite radnici će ostati i bez penzija. Uputili smo zahtev lokalnoj samoupravi da pokušamo zajedno da rešimo nastale probleme, jer i Opština Herceg Novi ima potraživanja koje ne može da naplati - objašnjava Rajak.

Potraživanja radnika iz trećeg isplatnog reda su oko 3,5 miliona evra, od čega su doprinosi i porezi 2,2 miliona.

NENAPLATIVO

AKO je cela imovina "Vektra Boke" založena za kredit "Vektre Montenegro" i ako se na tenderu prodaje u bescenje za 12 miliona evra, sva naša potraživanja će biti nenaplativa - strahuju radnici i Rajak.