Vlada u Skoplju je saopštila da je Prespanski sporazum danas stupio na snagu, čime je ime države i zvanično promenjeno u Republika Severna Makedonija.


Kako je saopštila vlada, objavljivanjem u Službenom glasniku, 12. februara stupio je na snagu Prespanski sporazum kojim je rešen spor sa Grčkom, kao i amandmani na ustav kojim je promenjeno ime zemlje i ustavni zakon za njihovo sprovođenje.

U prvom saopštenju severnomakedonske vlade u kome se koristi novo ime države, navodi se da će u roku od tri dana biti postavljene nove table na graničnim prelazima i aerodromima sa novim imenom države.

U tekstu se precizira da su ispunjeni uslovi za stupanje na snagu amandmana 13, 14, 15 i 16 iz Ustava Republike Severne Makedonije i Ustavnog zakona za sprovođenje amandmana od 33 do 36 iz Ustava, koje je skupština usvojila 11. januara ove godine.

Amandmani stupaju na snagu danas, 12. februara 2019. godine sa objavom u Službenom glasniku, čime počinje izvršenje obaveza koji proizlaze iz Prespanskog sporazuma i ustavnih amandmana, napominje se u saopštenju.

Prve odluke vezane za neophodne mere i aktivnosti za izvršenje gorepomenutih obaveza će biti objavljene u saopštenju za javnost Međuresorne radne grupe za izvršenje obaveza proizašlih iz Prespanskog sporazuma.

ZASTAVA NATO-a SE VIJORI ISPRED VLADE


Makedonski premijer Zoran Zaev rekao je da je Severna Makedonija uspela da se sa sporednog balkanskog koloseka vrati na glavni autoput ka Evropi.

Zaev je, tokom svečane ceremonije podizanja zastave NATO ispred makedonske vlade, istakao da je njegova otadzbina sada na pravom putu ka napretku i razvoju.

"Danas podižemo zastavu NATO, koja zajedno sa evropskom i našom, određuje budućnost, ne samo naše generacije, već i budućih pokolenja. To nije samo simbolika, već realnost. To je nova strana naše istorije", rekao je makedonski premijer.

Kako je Zaev istakao, njegova zemlja je uspela da se sa sporednog balkanskog koloseka, gde je čekala decenijama, vrati na glavni autoput ka Evropi.

PROČITAJTE JOŠ: NOVA FAZA ANTIRUSKE KAMPANjE U MAKEDONIJI: Crna mačka u mračnoj sobi

"U periodu koji sledi bićemo direktni učesnici u najvažnijem periodu od samostalnosti naše države, u kome ćemo sami odlučivati o našoj budućnosti, ali i sa brzinom kojom ćemo dostići taj cilj", rekao je on.

Zaev je ocenio da je sada sudbina u rukama makedonskog društva koji određuje svoju budućnost.

Makedonski premijer je naglasio da se u sledećem periodu ulazi u kompleksnu etapu izgradnje države prema evropskim standardima, te da niko više neće da je blokira spolja.

Makedonija je potpisivanjem Sporazuma iz Prespe sa Grčkom promenila svoje ustavno ime u Republika Severna Makedonija i na taj način je razrešila decenijski spor koji je imala vlastima u Atini.

Spor oko imena sa Grčkom bio je ključna barijera na putu sada već Severne Makedonije ka NATO i EU.

Sa Prespanskim sporazumom vlasti u Skoplju su se obavezali da će promeniti ustavno ime države u Severna Makedonija, dok su se vlasti u Atini obavezali da će odblokirati prijem Severne Makedonije u NATO i omogućiti integraciju države u EU.

VLADA SEVERNE MAKEDONIJE OBJAVILA ROKOVE ZA PROMENU OZNAKA

Vlada Severne Makedonije objavila je večeras uputstvo sa rokovima u kojima državne institucije i organi treba da postave oznake sa novim ustavnim imenom države. Na sajtu makedonske vlade već su napisi usklađeni sa novim ustavnim imenom države i u zaglavlju piše "Vlada Republike Severne Makedonije".

"Carinska uprava treba da u roku od tri dana stavi nalepnice na table na graničnim prelazima Republike Severne Makedonije na dva aerodroma (u Skoplju i Ohridu)", saopštila je vladina Međuresorska grupa za izvršavanje obaveza iz Prespanskog dogovra.

Prema planu koji je ta grupa napravila, Sektor za odnose Vlade, u roku od sedam dana, treba da izradi knjigu grafičkih standarda kojom će se definisati standardi za vizuelni prikaz ustavnog imena Republike Severne Makedonije u sklopu sa državnim grbom kao logom, koje će korisiti državne institucije za javne table i na ulazima.

Generalni sekretarijat makedonske vlade ima rok od sedam dana da izradi softver koji će obuhvatiti sve institucije na državnom i lokalnom nivou, kao i dimenzije javnih tabli, a promena svih tabli na centralnom i lokalnom nivou mora biti završena u roku od četiri meseca.

Ministarstvo unutrašnjih poslova treba da u roku od četiri meseca počne sa izdavanjem novih registarskih tablica, a u međuvremenu da, kao prelazno rešenje, obezbedi nalepnice "NMK" za registarske tablice na vozilima.

To ministarstvo treba da stvori i tehničke uslove za izdavanje novih putnih isprava što bi trebalo da počne krajem 2019.

U roku od šest meseci treba da se napravi pregled i revizija statusa spomenika, javnih zgrada i infrastruktire i da se, ukoliko se odnose na antičku helensku istoriju i civilizaciju kao deo istorijskog nasleđa Grčke, preuzmu odgovarajuće korektivne mere i aktivnosti.

Rok od pola godine je dat i da se ukloni simbol istaknut na staroj nacionalnoj zastavi (sunce iz Vergine) sa celog javnog porostora, navodi se i dodaje da su od toga izuzeti arheološki artefakti.