BROJNI kruzeri i jahte koji uplovljavaju u Bokokotorski zaliv nanose ogromnu štetu moru i priobalju, a da zbog toga njihovi vlasnici ne snose bilo kakve sankcije niti plaćaju komunalne takse.

Na nedavno održanom stručnom međunarodnom pomorskom skupu u Kotoru Ranka Vukasović Botica iz Rijeke saopštila je da Crna Gora ima usvojenu regulativu u ovoj oblasti, ali ne postoji čak ni merenje štetnih efekata zagađenja, kao ni efikasna inspekcija da reši taj problem.

PROČITAJTE JOŠ - Kruzeri prljaju more

- Turistička industrija mora da bude razvijena u skladu sa idejom održivog razvoja, inače dugoročno negativni efekti mogu biti nepovratni i dovesti do smanjene atraktivnosti destinacije. Podsećam da sumpoor-dioksid i ugljen-dioksid nastaju sagorevanjem fosilnih goriva i da su vodeći zagađivači. Toksični su za biljke i uzročnici "kiselih kiša". Mogu uzrokovati probleme sa disanjem, kancer i hroničnu opstruktivnu bolest pluća. Ova oboljenja su po broju smrtnih ishoda na drugom mestu u regionu, a na četvrtom kada je reč o zemljama Evropske unije.

Preporučuje se kapetanima kruzera i jahti koji dolaze u Boku da i ovde poštuju normative Evropske unije o korišćenju goriva sa niskim procentom sumpora, jer je potvrđeno da štetni uticaji već prelaze granice Crnogorskog primorja, ali i teritorijalne vode država u okruženju, konstatovano je na ovom skupu. Zbog toga se na ovom ekološki osetljivom prostoru koriste brodovi koji koriste plinski pogon i elektropogon, a kao alternativa nudi se gorivo sa smanjenim sadržajem sumpora.

PROČITAJTE JOŠ - Zagađenje je svetski ubica broj jedan

Stručnjaci koji se bave ovom problematikom u svojim studijama navode da izduvni gasovi koji nastaju sagorevanjem dizel goriva sa brodova sadrže, po nekim procenama, preko 450 različitih jedinjenja od kojih je gotovo polovina štetna za zdravlje ljidi i živog sveta u moru.


PLAN UPLOVLjAVANjA

OD početka aprila do kraja jula, prema rasporedu koji su nadležni najavili, u zaliv će uploviti preko 120 većih i manjih kruzera! A najavljuje se i dolazak takozvanih mini-kruzera, koji nameravaju da se ovde zadrže i duže od dva dana.


FEKALNI OTPAD

NEDAVNO se na društvenim mrežama pojavio snimak kruzera koji je po izlasku iz kotorske luke ispustio fekalni otpad u zaliv. Usledila je reakcija inspektora sigurnosti pomorske plovidbe Kotorske lučke kapetanije Željka Lompara, koji je objasnio da za tako nešto ne postoje tehničke mogućnosti, jer se ventili za fekalije automatski zatvaraju čim brod uđe u teritorijalne vode neke države.