PODGORICA - Samoubistvo ili ubistvo? Ovu dilemu oko smrti glasovitog brigadira i junaka crnogorske vojske Blaža Boškovića u noći između 8. i 9. oktobra 1912. godine ceo vek kasnije odagnao je dr Budimir Borovinić, specijalista patolog i veštak sudske medicine. Iako je od tog događaja prošlo ravno 105 godina, tek sada, zahvaljuju trudu Borovinića, došlo se do nepobitnih činjenica koje ukazuju da je čuveni brigadir - ubijen.

- Na to ukazuju njegovi zemni ostaci i vidljiva oštećenja na desnoj nadlaktici i lopatici. Prema tome, teorija o tome da je on izvršio samoubistvo je neodrživa. Moja višedecenijska praksa patologa pokazuje da samoubice većinom sebi pucaju u glavu, a pošto je Blažo bio dešnjak, nemoguće je da je sam sebi naneo povrede koje su vidljive na kostima - saopštio je dr Borovinić u Matici srpskoj u Danilovgradu.

Priča o sudbini glasovitog brigadira i uglednog Bjelopavlića Blaža Boškovića dugo je "stavljana pod tepih". Za doktora Borovinića je neobjašnjivo zbog čega se istina dugo skrivala. Hroničari i svedoci tog događaja su zapisali da je Blažo bio jedan od najpouzdanijih ljudi kralja Nikole I Petrovića, nagrađen činom kapetana, imenovan za komandanta Bjelopavlićke brigade. Bio je i poslanik u Skupštini, član Ratnog saveta i upravitelj nikšićke oblasti.

Međutim, neslaganje sa kraljem Nikolom došlo mu je glave. Iako ga je Ratni savet 1912. imenovao za komandanta Zetskog odreda, tu odluku je poništio kralj Nikola, da bi na to mesto postavio svog sina Danila. Blažo je to teško podneo, pa je brzo usledila kazna - ubijen je prvog dana posle objave rata Turskoj. Zvanična verzija o njegovoj smrti koju je lansirao cetinjski dvor bila je da je Blažo Bošković izvršio samoubistvo.


GREH POKOLENjA

PRILIKOM prenosa zemnih ostataka brigadira Blaža Boškovića u rodnu Orju Luku kod Danilovgrada, mitropolit Amfilohije je kazao da su se sva pokolenja od 1912. do danas ogrešila o brigadira đenerala.

- Njegova pogibija na početku Balkanskog rata, bila je uzrok strašne pogibije crnogorske vojske na Skadru. Da nije ubijen Blažo Bošković, ne bi Crna Gora s glave poginula na Skadru, jer je njegovo ubistvo pre svega demoralisalo Zetski odred od 15.000 vojnika - kazao je mitropolit.