LjUBLjANA - Obeštećenje starih deviznih štediša Ljubljanske banke u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini počeće u prvom tromesečju iduće godine, za šta će Slovenija morati da obezbedi 385 miliona evra.

Slovenački parlament danas je usvojio zakon o obeštećenju štediša Ljubljanske banke u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini za deviznu štednju koja im nije dostupna od 1991. godine.

Državni sekretar u ministarstvu finansija Metod Dragonja izjavio je da se tim zakonom sprovodi odluka Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu koji je svojom prošlogodišnjom presudom naložio Sloveniji da vrati depozite, jer su štediše van Slovenije bile diskriminisane u odnosu na slovenačke štediše, ali da zakonska rešenja uvažavaju i javni interes Slovenije kao države, preneo je Seebiz.

Štediše nekadašnjih filijala Ljubljanske banke u Zagrebu i Sarajevu, kao i njihovi pravni naslednici od jeseni će moći da podnose molbe za povraćaj štednje, a prve isplate bi mogle da se realizuju u prvom tromesečju naredne godine, kazao je Dragonja.

On je istakao da se prema zakonu računa da sprovođenje zakona zahtevati 385 miliona evra sredstava iz državnog budžeta u naredne dve godine, u šta je uračunata glavnica duga štedišama, kamate na glavnicu i materijalni troškovi celog postupka zbog kojeg vlada treba da angažuje najmanje 30 ljudi koji će verifikovati prispele zahteve.