IAKO Mitropolija crnogorsko-primorska zajedno sa ostalim verskim zajednicama u državi traži od nadležnih zaštitu i povraćaj nepravedno oduzete imovine, taj proces nikako da zaživi. Do sada je podnela više od 130 dokaza. A, samo 1946. godine, pravoslavnim crkvama i manastirima u Crnoj Gori oduzeto je oko 3.500 hektara zemljišta. Tada je u "državnu svojinu" prešla i imovina Crkve koja je u knjigama vođena "jedan kroz jedan" - na primer, četiri zgrade u centru Podgorice ili zemljište u glavnom gradu, na kojem su izgrađeni stadion Budućnosti i košarkaška igrališta pod Goricom... Crkvi je imovina oduzimana sve do osamdesetih godina prošlog veka. U Mitropoliji su, kažu, svesni da je deo te imovine upotrebljen ili prodat više puta i da ne može biti vrađena "u pređašnje stanje". Ali, pošto postoje precizni podaci o oduzetoj svojini, Crkva traži samo da se primeni zakon - kao i za sve druge "stranke" koje očekuju ispravljanje nepravde kroz sistem restitucije.

- Ali ovde još nije donet zakon o restituciji i obeštećenju crkvene imovine, tako da su Crkva i verske zajednice diskriminisane u odnosu na druga pravna i fizička lica, iako godinama apeluju i traže od Vlade da se donese zakon i konačno izvrši pravedna restitucija u razumnom roku, kaže protojerej-stavrofor dr Velibor Džomić, koordinator Pravnog saveta Mitropolije crnogorsko-primorske.

On podseća da crkvena imovina u Crnoj Gori ima svog titulara - Mitropoliju crnogorsko-primorsku, što potvrđuju hiljade tapija, ugovora o poklonu ili zaveštanja, listovi nepokretnosti, kupoprodajni ugovori, povelje, hrisovulje...

- Do Drugog svetskog rata, Crkva je imala ogromne posede u svojini, prema nekim računicama, gotovo trećinu teritorije Crne Gore! Manastirski kompleksi bili su veličine i do 800.000 kvadrata. Manastir Dobrilovina imao je čitave planine i katune, sva sela oko manastira Ostrog bila su na crkvenoj zemlji, dok su u Bjelopavlićima meštani koji su imali kuće na crkvenim imanjima plaćali naknadu. Samo manastir Sveta Trojica u Pljevljima imao je pre eksproprijacije oko 700 hektara šume, 68 hektara oranica i livada, mlinove i zgrade u pljevaljskoj čaršiji... Po povelji iz 1482, celo Cetinjsko polje, osim Bajica i Donjeg kraja, pripada Cetinjskom manastiru!

RUMIJSKA LITIJA

Barski paroh Jovan Plamenac kaže, za "Novosti", da pretnje o rušenju hrama na Rumiji, kao i laži koje se prosipaju od njegove obnove, nije stvar Crkve nego države.

- Problem stanuje u Podgorici, a ne u Baru. Gnusna je laž da je obnova Crkve Svete Trojice 2005. godine učinila da u rumijskoj litiji više ne učestvuju muslimani i rimokatolici. Propagatori optužbe lažu da je obnovom Rumijske crkve narušen međuverski sklad u Baru.