PODGORICA - Dok zvaničnici tvrde da će se snabdevanje mlekom stabilizovati za nedelju dana, stočari imaju problem da, nakon povlačenja kontaminirane stočne hrane, nahrane svoja grla. Kako je u utorak saopštio ministar poljoprivrede Petar Ivanović, posle najnovijih rezultata analiza, svaka druga, od ukupno 45 analiziranih otkupnih linija mleka, neispravna je. On je objasnio da je u neispravnim linijama otkriveno prisustvo aflatoksina, ali i najavio da očekuje stabilizaciju snabdevanja mlekom.

- Posle upozorenja farmerima da ne koriste stočnu hranu koja ima aflatoksin, verujemo da će već sada doći do postepenog smanjivanja broja proizvođača kod čijih krava se može naći povećano učešće aflatoksina u mleku - kazao je Ivanović.

Prema njegovim rečima, Ministarstvo planira da postepeno sužava krug proizvođača u čijim štalama se identifikuje aflatoksin, da nabavi dovoljne količine reagenasa kako bi se obezbedio kontinuitet u analizi, kao i da se fokusira na pitanje stočne hrane.

- Imamo poprilično dugu listu zabranjenih snabdevača te hrane, u smislu privremene zabrane uvoza, i sada je potrebno ponuditi neka alternativna rešenja - naveo je Ivanović. Udruženje poljoprivrednih proizvođača je u međuvremenu saopštilo da je šteta koju trpe zbog obustave proizvodnje mleka velika i da neće dozvoliti da njihovi članovi sami snose posledice.

Po rečima potpredsednika Udruženja, Dragoljuba Nenezića, proizvođači ne snose nikakvu krivicu u svemu što se dešavalo, i razmotriće opcije za naknadu štete koju su pretrpeli zbog obustave proizvodnje.

On očekuje da će se proizvodnja mleka normalizovati u toku naredne sedmice.

- Proizvođačima je preporučeno da ne koriste koncentrate koji su navedeni da sadrže povećan nivo aflatoksina. Sad je važno da dobijemo potpuno zdrav proizvod, pa ćemo videti šta i kako dalje - kazao je Nenezić.

Proizvođači traže interventan uvoz pravog koncentrata, jer stočari nemaju čime da hrane muzna grla.

- Bitno je da se ovo ne iskoristi za neke druge promocije i da se u Crnu Goru, zbog hitnosti situacije, uveze genetski modifikovana hrana. To nećemo dozvoliti, i u tome ćemo biti isključivi i izričiti - poručio je Nenezić.


SRPSKI PROIZVOĐAČI POD LUPOM

VETERINARSKA uprava zatražila je od uvoznika i distributera u Crnoj Gori da hitno povuku hranu za životinje, od osam srpskih proizvođača, za koju je utvrđeno da sadrži povišen nivo aflatoksina.

Laboratorijskim ispitivanjem uzoraka hrane za životinje utvrđen je povišen nivo aflatoksina u koncentratima za krave muzare, kukuruznoj prekrupi i kukuruzu u hranivima srpskih proizvođača Gebi iz Čantavira, „FSH Komponenta“ iz Ćuprije, „FSH Jabuka“ iz Pančeva, „Hrana Produkt“ iz Salaša Noćajskog, „Sto posto“ iz Beograda, „Inberg“ iz Boljevaca, „Agro Grnja“ iz Pivnice i „Bukovica“ iz Sombora.

Objavljena je i lista od 21 uvoznika tih proizvođača za Crnu Goru.