BANjALUKA - Srpske i hrvatske stranke u Parlamentu BiH prihvatiće amandmane na usvojene principe izmena Zakona o Sudu i Tužilaštvu BiH, isključivo pod jednim uslovom - ako se u njima jasno navodi da većina stranaca mora da napusti pravosudne organe, ili da njihovo prisustvo u Sudu BiH i Tužilaštvu bude svedeno sa sadašnjeg broja 15, na dvoje ili troje.
Bošnjačke stranke, međutim, neće ni da čuju za ovakav stav Srba i Hrvata, zalažući se "iz petnih žila" da stranci ostanu u bosanskohercegovačkom pravosuđu.
Slavko Jovičić, poslanik SNSD u Parlamentu BiH, kaže za "Novosti" da SNSD neće ući ni u kakvu trgovinu i da je pomenuti nacrt zakona dobio podršku SNSD u prvom čitanju, samo kako bi se ušlo u amandmansku fazu.
- Sada počinje politička borba. Naš stav je da svi stranci moraju da odu iz pravosuđa BiH. Očito je da će Bošnjaci insistirati da ostane trenutno stanje i da stranci doveka budu u BiH - ističe Jovičić.
- To je velika greška za BiH. Nema nijedne zemlje u svetu, u kojoj stranci vode pravosuđe. Pa, kako BiH može biti članica Saveta bezbednosti UN, ako nam stranci sude? - pita se Jovičić i dodaje da na ovom slučaju Srpska može očekivati i nove pritiske međunarodne zajednice
Ivo Miro Jović, poslanik HDZ u Parlamentu BiH, kaže za "Novosti" da je i stav Hrvata u BiH da stranci moraju da odu.
- Otkako stranci rade u pravosuđu BiH, pijemo gorke pilule. Upravo zahvaljujući njima, mnogi ratni zločini nad Hrvatima su ostali nekažnjeni. Odluke koje stranci donose u BiH su političke naravi i nemaju veze sa pravdom i pravosuđem, one su u funkciji bošnjačke politike i izgradnje BiH, koja odgovara samo jednom narodu, Bošnjacima - poručio je Jović.
Ramzija Kadrić, poslanik Stranke za BiH u Parlamentu BiH, ističe za "Novosti" da će se amandmanima tražiti da strani tužioci i sudije ostanu gde jesu.
- Mi nećemo prihvatiti odlazak stranih sudija i tužioca. Oni u procesima na kojima rade, mogu biti daleko objektivniji nego domaće sudije i tužioci - kaže Kadrić i dodaje da ako se nastavi političko prepucavanje nije realno govoriti o bilo kakvom dogovoru sa SNSD.

PLATE VIŠE HILjADA EVRA
STRANE sudije i tužioci, angažovani u pravosuđu BiH, imaju mesečna primanja od 10.000 i 20.000 evra, dok njihove domaće kolege mesečno u proseku dobiju 3.800 KM. U domaćem pravosuđu brojnost međunarodnih sudija i tužilaca određuju predsednik Suda BiH i glavni tužilac Tužilaštva BiH, a zvanično ih imenuje VSTS. Ocenjivanje njihovog rada vrši predsednik Suda BiH.

BOŠNjAČKI MLIN
SLAVKO Jovičić kaže da Bošnjaci smatraju da dok god stranci rade u pravosuđu BiH, do tad će voda "teći na njihov mlin", i Srbi i Hrvati će biti glavni krivci za sve ratne zločine i druge probleme u BiH.