BANJALUKA - U Palati predsednika Republike Srpske u Banjaluci u petak je svečano ponovo konstituisan Senat RS, kao savetodavno telo najviših institucija RS, u čijem sastavu je 41 član.
Predsednik RS Rajko Kuzmanović na osnovu Ustava RS i Zakona o Senatu, početkom aprila imenovao je 42 člana Senata, tela koje postoji od 1996. godine, a koje je faktički "ugašeno" za vreme dok je predsednik RS bio Dragan Čavić (2002-2006).
Zbog "neslaganja" visokog predstavnika u BiH, sa spiska novih članova "izbrisan" je bivši predsednik RS Mirko Šarović, pa Senat, umesto 42, broji 41 član.
Konstituisanje Senata započelo je intoniranjem himne RS "Moja Republika" nakon čega su senatori položili svečanu zakletvu u kojoj su obećali da će dužnost obavljati "samopregorno i savesno, da će se pridržavati Ustava i zakona RS i braniti čast i dostojanstvo naroda i RS".
Predsednik RS Rajko Kuzmanović rekao je da je uvođenje Senata u ustavnopravni sistem, nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma 1996. godine, bio izraz potreba mlade Republike čijim institucijama je bilo potrebno savetodavno telo, a da će sada biti "desna ruka" institucijama sistema RS.
- Kao predsednik Republike i predsedavajući Senata tražiću vašu pomoć, predloge i savete, ne samo na sednicama koje će biti održane po potrebi, nego i lično i putem komisija i odbora Senata. Senat će tako biti desna ruka institucija sistema RS, ali ne u toj meri da institucije sistema postanu desna ruka Senata, rekao je Kuzmanović u obraćanju senatorima i naglasio da institucija Senata nije nikakav novi parlamentarni dom.
- U pogledu sadašnjeg ustavnopravnog statusa RS, naše je osnovno polazište neupitnost njenog naziva, postojanja, teritorijalne celovitosti i punog kapaciteta ustavne nadležnosti, rekao je Kuzmanović. On je naglasio i da BiH može da opstane samo kao visoko decentralizovana država u kojoj vlast imaju tri ravnopravna konstitutivna naroda organizovana u dva entiteta.
Predsedavajući Predsedništva Bih Nebojša Radmanović rekao je u svom govoru da ljudi u BiH nisu slobodni dok u njoj postoje strani nalogodavci i zatražio od senata da pomogne u borbi za odlazak međunarodne zajednice iz BiH i borbi Srpske u procesu ustavnih promena u BiH.
Premijer RS Milorad Dodik rekao je da se u BiH mogu desiti samo "demokratske" ustavne promene ili će biti "Dejton zauvek".
U svom radu, senatori će raspravljati o pitanjima kao što su: ustavni položaj RS u okviru BiH, međunarodni položaj RS i spoljnopolitička pitanja saglasno Ustavu, odnosi sa Federacijom BiH, konstituisanje i način rada zajedničkih organa BiH, bezbednost RS, Ustav RS, privredni razvoj i obnova RS...

ČLANOVI SENATA
U SENATU RS su bivši predsednici RS Dragan Čavić i Nikola Poplašen, bivši član Predsedništva BiH Živko Radišić, ratni i poratni šef diplomatije RS Aleksa Buha, mitropolit dabrobosanski Nikolaj, istoričar iz Beograda Milorad Ekmečić, bivši premijeri RS Branko Đerić i Vladimir Lukić, penzionisani general-pukovnik Manojlo Milovanović, biznismeni Slobodan Majkl Pavlović i Branko Tupanjac...

AKADEMICI, PISCI
DOSADAŠNjI senatori RS bili su stručnjaci iz raznih branši. Neki od njih više nisu među živima. Na spisku su bili Dragoš Kalajić, Vasilije Krestić, Slavko Leovac, Vojislav Lubarda, Gojko Đogo, Momo Kapor, Brana Crnčević, Kosta Čavoški, Smilja Avramov, Veselin Đuretić, Ljubomir Tadić, Momčilo Krajišnik...Senatori koji su bili u prvom sazivu, a sada su ponovo izabrani su, između ostalih, Milorad Ekmečić, Aleksa Buha, Milivoje Ivanišević, Rajko Petrov Nogo, Predrag Lazarević...