Ustavni sud Rusije potvrdio je u utorak da ruski Ustav ima bezuslovni prioritet nad presudama Evropskog suda za ljudska prava, ukazujući da neće bespogovorno izvršavati sve presude suda u Strazburu i da je spreman da sa njim sarađuje na poštovanju ljudskih prava, ali ne na uštrb osnovnog zakona zemlje.

Ustavni sud Rusije sada će pojedinačno razmatrati svaki sporni predmet, prenela je agencija RIA Novosti.

Agencija navodi da sudbinu najkontroverznijeg rešenja Suda u Strazburu - o potraživanju od Rusije skoro dve milijarde evra u korist bivših akcionara nekadašnje naftne kompanije "Jukos" - Ustavni sud nije počeo da rešava.

Na ovaj način ruski Ustavni sud bespovratno je prioritet dao ruskim ustavnim normama nad međunarodnim, ali uz ukazivanje sudije Sergeja Mavrina da Rusija ne odbacuje Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i da je i dalje spremna da izvršava odluke suda u Strazburu.

"Učešće Rusije u međunarodnom ugovoru ne označava odustajanje od državnog suvereniteta. Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, i na njoj zasnovane pravne osnove Evropskog suda za ljudska prava, ne mogu ukidati prioritet Ustava", navedeno je u odluci suda čija je sedište u Sankt Peterburgu.

Rusija se drži zaključka da sud u Strazburu ne može da diktira zemljama sadržaj njihovog ustava.

Pres sekretar ruskog predsednika Dmitrij Peskov nije želeo da komentariše odluku Ustavnog suda, ukazujući istovremeno da na nju nema prava žable.

"Zato tu nema šta da se komentariše", kazao je pres sekretar Vladimira Putina.

Rusija je navedenu Evropsku konvenciju potpisala februara 1996. godine, kao i nekoliko protokola uz nju, a ratifikujući je, priznala jurisdikciju Evropskog suda za ljudska prava i obavezala se da će izvršavati njegove odluke.

Ruski servis Bi-Bi-Sija (BBC) preneo je saopštenje Ministarstva pravde Rusije da će dalje postupanje tog ministarstva u vezi sa odlukama Suda u Strazburu u predmetima "Ančugov i Gladkov protiv Rusije" i "Jukos protiv Rusije", biti zasnovano na poziciji Ustavnog suda o prioritetu Ustava Rusije u odnosu na akte međunarodnih sudskih organa.

Sudija Evropskog suda za ljudska prava iz Rusije, Dmitrij Dedov, u intervjuu BBC-iju pretpostavio je da će Ustavni sud sada za svaki konkretan slučaj razmatrati odluke Suda u Strazburu, kako bi odredio da li su u skladu sa ruskim ustavom.

Pritom, navodi BBC, aktuelni predsednik Ustavnog suda Valerij Zorkin svoj stav zasniva na jednom presedanu, kada se Federalni ustavni sud Nemačke nije saglasio sa odlukom Suda u Strazburu.

Britanski javni servis podseća da sud u Strazburu zaista nije najviša instanca u odnosu na nacioíalne sudove učesnica Konvencije, ali njegove odluke su obavezne za izvršenje za članice Saveta Evrope, u protivnom, zemlja može biti isključena iz SE.

Dedov podseća da SE tradiconalno uvažava odluke nacionalnih vrhovnih i ustavnih sudova, i da stoga umesto konfrontacije strana, pokušava da uspostavi dijalog o posledicama nove ruske zakonodavne norme.