FINANSIJSKA kriza nije gotova uprkos tome što su sve članice EU prihvatile plan za pomoć finansijskim institucijama od 2.200 milijardi evra. Nema sumnje da će morati da dođe do dubokih promena u kapitalističkom sistemu, kome su neophodni novi temelji.
Ovo je ocenio francuski predsednik Nikola Sarkozi kao predsedavajući samita šefova država EU u Briselu. Sarkozi je naglasio da je potrebna nova forma kapitalizma, zasnovana na vrednostima koje stavljaju finansije na uslugu biznisu i građanima, a ne obrnuto. Lideri EU zatražiće, zato promenu sistema Breton Vudsa koji usmerava svetsku ekonomiju od 1944. godine.
- Promenićemo sistem - kazao je Sarkozi i naglasio da lideri EU zahtevaju samit o novom svetskom finansijskom sistemu do kraja novembra. - Nijedna finansijska institucija ne sme da bude van prismotre.
Jedan od glavnih savetnika francuskog predsednika, Fransoa Perol, detaljnije je razradio ovu Sarkozijevu ideju i predložio da se osnuje planetarna "ekonomska vlada", ili svetska "supervlada". Osim članica Grupe osam najrazvijenijih zemalja, u svetsku vladu bi trebalo da uđu Kina, Indija, Brazil i niz afričkih država. Osnovni zadatak globalne "supervlade" treba da bude usvajanje "novog Bretonvudskog sporazuma".
Tim sporazumom, postignutim 1944. godine u SAD, postavljen je temelj ekonomsko-finansijskog ustrojstva sveta nakon završetka Drugog svetskog rata. Ideju za postizanje novog Bretonvudskog sporazuma, koju je nedavno lansirao Sarkozi, za sada su otvoreno podržali premijer Velike Britanije Gordon Braun i predsednik Evropske komisije Žoze Manuel Barozo.
Izrada novog globalnog sporazuma o načinu funkcionisanja svetskog finansijskog sistema trebalo bi da počne akcijom usmerenom u tri pravca. Prvi bi vodio ka izgradnji sistema kontrole rada svih važnijih finansijskih institucija, što posebno važi za banke.
Drugi pravac bio bi usmeren ka osnivanju operativnog rukovodećeg tela, odnosno globalne ekonomske vlade, a treći se odnosio na dogovor o uspostavljanju novog sistema valutno-novčane saradnje između najvećih država.
Stvaranje svetske vlade, dosad je pominjano u vezi sa neformalnim, elitnim i polu-zatvorenim međunarodnim organizacijama, kao što su "Bilderberg klub", "Komitet 300" i "Trilaterala", koje okupljaju krem svetske poslovno-finansijske i političke elite.
Najavljeno je da bi "proširena osmorka" do kraja godine mogla da održi samit na kome bi se utvrdila pravila za reformu kapitalističkog sistema. Postoji i saglasnost da se u ravni cele Unije usvoji plan Evrogrupe, zemalja zone evra, o garantovanju međubankarskih pozajmica i učešću državnog kapitala u onim bankama koje su privremeno zapale u teškoće, ali posluju na zdravoj osnovi.

UZROK KRIZE
EKSPERTI ocenjuju da je glavni uzrok sadašnje finansijske krize veliki nered u valutno-novčanom mehanizmu, tokom devedesetih godina prošlog i u prvim godinama ovog veka. SAD, Kina i Evropa vodile su, svaka za sebe, sopstvenu valutno-novčanu politiku, što je to dovelo do teških poremećaja u finansijskoj sferi.