BEOGRAD - Kompanija HP i JUP Istraživanje i razvoj potpisali su danas ugovor o nabavci dva super-kompjutera u vrednosti od 715.000 evra za potrebe Instituta za fiziku i Istrazivačkog centra za bioinženjering, naučno računarstvo i softverski razvoj u Kragujevcu.

''Paradoks'' klaster za potrebe Instituta za fiziku u Beogradu sastoji se od 106 HP servera najnovije G8 generacije i ima ukupnu snagu od 106 teraflopsa, dok je drugi klaster opremljen sa 18 HP servera G8 generacije ukupne snage 7,3 teraflopsa.

Direktor kompanije HP Miloš Đurković je kazao da je ovo istorijski trenutak za srpsku nauku jer nabavkom super-kompjutera Srbija dolazi na svetsku mapu zemalja sa ovim tehnologijama.

Prema njegovim rečima, primena ovih računara je velika ne samo u nauci, nego i u privredi, za dalji razvoj istražvanja. Sada Srbija ima šanse da postane regionalni centar u superkompjutingu.

Računari će, između ostalog, biti korišćeni u oblasti simulacije strujanja krvotoka u kardiovaskularnom sistemu radi bržeg predviđanja rasta ateroskleroze kod specifičnog pacijenta, kao i u oblasti istraživanja strujanja fluida i transport mase u pozemnim vodama, ali i klimatskih promena i njihovog uticaja na sredinu.

Direktor Instituta za fiziku Aleksandar Belić je kazao da će ova oprema biti povezana u evropsku mrežu super-kompjutera kako bi se razmenjivala znanja i iskustva.

On je istakao da će nabavkom ove opreme Institut i dalje biti kompetitivan po opremljenosti računarskom tehnikom, dodavši da će oni biti instalirani za dva do tri meseca.

Belić je naveo da je u planu izgradnja superkompjuterske instalacije na nivou cele zemlje. Direktor Jedinice za upravljanje projektom (JUP) Istraživanje i razvoj Darko Đukić je kazao da bi veliki projekat nabavke opreme za celu naučnu zajednicu, vredan oko 50 miliona evra, trebalo da znatno doprinese pobošljanu naučnih rezultata u Srbiji.