RUDO - Komisija za utvrđivanje stanja protivpožarne zaštite u 46 privrednih i javnih subjekata, kao i u 16 stambenih objekata u Rudom, došla je do alarmantnih podataka. O tome je obavestila odbornike SO Rudo, koji su informaciju prihvatili bez komentara!

Nije onda ni čudo što u Rudom nijedan požar ne može da se ugasi u začeću, jer i DVD poseduje dva kamiona TAM (1980) i FAP (1973) koji zbog čestih i nepredvidivih kvarova, nisu pouzdani na intervencijama. Obraz Opštini spasavaju "lada" sa rezervoarom za vodu od 250 litara i "mahindra" kapaciteta od 350 litara, nedovoljni za gašenje požara u privrednim i stambenim objektima.

Iz Izveštaja Komisije se vidi da, osim dimnjaka, koji se kako-tako održavaju, sve drugo je u katastrofalno lošem stanju. Ne sprovodi se obuka i provera znanja zaposlenih radnika, ali je zabrinjavajuće što su u najvećoj meri neispravni protivpožarni aparati, a većina subjekata ih i nema.

Posebna priča su stambeni objekti, jer od njih 16 kontrolisanih, u 10 nema protivpožarnih aparata, a u šest preostalih aparati su poslednji put punjeni pre 26 godina. Zabrinjavajuće je i to što u svim kontrolisanim zgradama nisu vidno obeleženi požarni putevi, a svuda nedostaju vatrogasna creva i mlaznice. Sve ukazuje na to da su društveni i privatni objekti potpuno nezaštićeni od požara, pa otud i ona, izazvana nemarom i nebrigom, godinama prisutna izreka, da bi se Rudo moglo zvati i "Orilo-gorilo". Što se zapali i izgoreće!