FANTASTIČNE kamene figure pokrivene mahovinom debelom kao persijski tepih otkrile su drvoseče na vrhu brda Glavice, na nekoliko kilometara od gružanskog sela Borač. Oni kažu da se na celom nizu vrhova okolnih brdašaca između planina Rudnik i Kotlenik nalaze slične gigantske kamene „kocke“, „lopte“ i „igle“.

- Legende kažu da su nekad na svakom od ovih brda bila sela, crkve i gradovi. Ovde na Glavici je, navodno, bila crkva, pa je ostalo ime Crkvište - priča nam Dejan Milošević, dovodeći nas do neobičnog pejzaža koji se ukazao pošto su drvoseče posekle stabla.

- Ljudi veruju da se na ovakvim mestima krije blago pa dolaze i kopaju.

VULKANSKA ĐULAD GEOLOZI smatraju da bi okgromne kamene kugle i „glave“ teške po nekoliko tona u stvari mogle da budu takozvana vulkanska đulad. Reč je o „kapljicama“ lave koje su iz vulkana lansirana visoko, a zatim su se tokom leta ohladila i pri padu zadržala svoj oblik.

U čelu prostranog pravougaonog udubljenja usečenom u padinu testere su zaista otkrile gomilu kamenih gromada koje izgledaju kao da su otesane, a drvoseče su bile ubeđene da je reč o temeljima neke drvene zgrade. Međutim, zbunilo ih je što su u krugu od oko 90 metara od vrha brega grupisane velike kamene gromade, a neke od njih su nalik na divovske lopte i oblutke teške i po nekoliko tona kao da je neka ogromna ruka zgomilala kao šljunak.

Geolozi koje smo konsultovali kažu da je reč verovatno o prirodnom fenomenu, jer je ovo područje bilo izuzetno vulkanski aktivno u prošlosti. Ipak, sačuvali su dozu rezerve, da su neke od monolita pravilnih ivica ipak oblikovani ljudskom rukom.

Ponekad priroda napravi konstrukcije koje mogu da liče na ljudsku tvorevinu, ukazuje dr Dragana Antonović, predsednik Srpskog arheološkog društva, posle uvida u fotografije.

- Međutim, nešto slično je registrovano na Juhoru i protumačeno kao keltski megaliti.

Trebalo bi kamenje pogledati izbliza radi provere da li postoje tragovi ljudske obrade.

Međutim i u slučaju da je prirodna tvorevina, deluje impresivno - kaže dr Dragana Antonović.