U KUMANU, banatskom selu u opštini Novi Bečej, spremaju se za neobičan i nesvakidašnji poduhvat - pravi hirurški zahvat na jednom starom drvetu!

Reč je o hrastu lužnjaku, starom oko 400 godina, koji se nalazi u dvorištu seoske crpne stanice na obali Tise. Hrast je pod zaštitom države, visok oko 40 metara, kao zgrada od 10 spratova. Obim mu je 7,3 metra i potrebno je sedam ljudi da bi ga obgrlili!

Životni vek ovakvog stabla je oko dve hiljade godina, a zbog veličine česta je meta gromova, a jedan udar ga je svojevremeno ozbiljno oštetio. Kasnije je na drvo postavljen gromobran, ali radi produžetka života ovog impozantnog stabla radi se na projektu njegove restauracije.

Seosko društvo ekologa "Stari hrast", objašnjava predsednik saveta MZ Kumane Stevan Cucin, konkurisalo je kod Naftne industrije Srbije za sredstva kojima bi uredili prostor oko hrasta i izvršili njegovu sanaciju. Dobijeno je 320.000 dinara, što će biti dovoljno da se u ovoj godini izradi projekat po uslovima Zavoda za zaštitu prirode. Sama sanacija, odnosno konzervacija stabla, koja podrazumeva takozvanu drvenu hirurgiju, započeće na proleće 2014.

- Ove jeseni počećemo uređenje prostora oko hrasta i u dvorištu crpne stanice. Postavićemo drvene elemente, mobilijare, informativne table, srediti pristan na obali reke kako bi se i čamcima moglo doći do hrasta - kaže Cucin.


PREOSTAO OD CELE ŠUME

MISLIMO da hrast nije zasađen, već da su na ovom prostoru verovatno bile hrastove šume. Sredinom osamdesetih godina prošlog veka prepoznata je njegova vrednost i stavljen je pod zaštitu - kaže Nedeljko Kovačev, iz Zavoda za zaštitu prirode APV.