TRASA budućeg autoputa Horgoš-Požega prolazi između Memorijalnog kompleksa "Takovski grm" i crkve brvnare, ali to su dve odvojene celine već ispresecane postojećim regionalnim putevima!
Istorijski spomenici, dakle, neće biti ugroženi izgradnjom nove saobraćajnice, izričiti su u Ministarstvu za infrastrukturu. Naprotiv, biće izgrađen nadvožnjak kao veza dva kompleksa - "Takovskog grma" sa čuvenim hrastom pod kojim je obznanjen Drugi srpski ustanak i crkve brvnare u kojoj su ustanici blagosiljani.
Naime, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture upozorio je da se izgradnjom autoputa, koji prolazi kroz Takovo, na dva dela preseca istorijski kompleks. Zatražio je i da se trasa promeni. Istog dana oglasio se i resorni ministar Velimir Ilić i obećao da problema neće biti.
Međutim, Ministarstvu za infrastrukturu i "Putevima Srbije" nije stigao nijedan zahtev Zavoda, koji se odnosi na bilo kakvu izmenu projekta. Razdaljina između ova dva kompleksa, vazdušnom linijom iznosi 1,5 kilometara.
- Nikada nisu bili označeni kao jedinstvena celina na spiskovima nepokretnih kulturnih dobara - kaže za "Novosti" Mihajlo Marković, zastupnik Vlade Srbije kao koncedenta u koncesiji Horgoš-Požega. - Najbliža tačka kompleksa "Takovski grm" udaljena je od budućeg autoputa 90 metara, a spomenik takovskim ustanicima - 450 metara. Sa druge strane, kompleks u kojem je crkva brvnara, udaljen je od autoputa 820 do 850 metara. Ni spomenik, ni brvnara, neće se videti sa autoputa, niti su kao jedinstven kompleks označeni bilo kojom uredbom o nepokretnim kulturnim dobrima.
Marković navodi i to da i jedan i drugi kompleks seku već postojeći regionalni putevi, primera radi R 212 koji od Kragujevca preko Gornjeg Milanovca i Takova izlazi na magistralni put M 21 odnosno Ibarsku magistralu.
- Petlja u Takovu o kojoj se govori da će ugroziti istorijske spomenike, veza je regionalnog puta R 212 i budućeg autoputa. Ona će biti u blizini Memorijalnog komleksa "Takovski grm", ali ga ne dotiče - objašnjava Marković. - Na delu autoputa između "Takovskog grma" i crkve brvnare, biće napravljen most dužine 250 metara kao prirodna veza između ova dva istorijska kompleksa.
Valja istaći i to da se ni u jednom planskom dokumentu autoputa ne mogu videti ni "Takovski grm" ni crkva brvnara. Jer, planska dokumenta obuhvataju samo širinu koridora autoputa. Republička reviziona komisija usvojila je generalni plan trase Beograd-Požega pre sedam godina. Takođe, krajem prošle godine usvojen je i idejni projekat i to bez primedbe. Crkva brvnara je čak bila i van pojasa istraživanja za izradu idejnog projekta jer se uopšte ne nalazi u blizini trase autoputa.
- Treba naglasiti i to da je projekat autoputa Horgoš-Požega usklađen sa Uredbom o utvrđivanju prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora. To znači da postoje pravila koja projektanti moraju da poštuju i da prilikom izrada trasa zaobiđu između ostalog i kulturna dobra. U suprotnom projekat ne može da prođe. Trasa je dakle, usvojena i po njoj se radi glavni projekat i nikakve promene neće biti, jer za to nema osnova - zaključuje Marković.

PETLjA OTPETLjANA
PREMA izveštaju Zavoda za zaštitu prirode Srbije, na čijem je spisku i Memorijalni prirodni spomenik "Takovski grm", trasa autoputa ne preseca ovo prirodno dobro. Ipak, zaštitari ukazuju na to da je predviđena petlja "Takovo" u neposrednoj blizini kompleksa "Takovski grm" i da treba obratiti pažnju da se položaj petlje ne može pomerati u pravcu ovog prirodnog dobra. Projektanti su to ispoštovali.