FOTO-SAFARI se vraća u Srbiju. U najvećem prirodnom rezervatu u bivšoj Jugoslaviji, u Monoštarskom ritu, kapije su otvorene. Puške moraju da se odlože i samo s kamerama krene u lov na najlepšu sliku.
Do rezervata se stiže skelom, na ručni pogon, naravno. Dalje džipovima, baš kao na pravom safariju. Jedino nedostaju crnci i tigrovi, ali na 11.700 hektara netaknute šume, na samoj tromeđi Srbije, Mađarske i Hrvatske utočište nalaze ritski jelen, srndać, divlja svinja, lisica, kao i kunopas, kuna, jazavac, divlja mačka, tvor. Ovde se gnezde i orao beloperan i crna roda, ugrožene vrste u celoj Evropi.
- Životinje se već oko devet sati ujutru zavuku u debeli hlad - priča Ivan, sa šumskog gazdinstva. - Zato se mora poraniti, najbolje ranom zorom.
U međuvremenu, ispred džipa proleće krdo divljih svinja. Domaćin, kaže da ih je verovatno uplašila buka od automobila.
Put nastavljamo čamcima. Plovimo sredinom Dunavca, granicom Srbije i Hrvatske.
- U ovim šumama, nije dozvoljen lov - priča stari čamdžija . - Životinje same održavaju prirodnu ravnotežu. Nije dozvoljeno ubiti ni one koje su povređene. U poslednje vreme, došli su i šakali, niko ne zna kako i otkuda, ali pošto napadaju u čoporu veoma su opasni.
Gledamo barske ptice koje se odmaraju u krošnjama drveća, a neke dok "splavare" na velikim balavanima. Tu su i ribolovci, naravno, no, iako su vode bogate rečnim šaranom, štukom, smuđem i somom, izgleda da nisu imali puno sreće.
Vraćamo se ponovo u džip, da bismo otišli na posmatračnicu - "čeku", gde je i kraj putovanja. Usput prolazimo pored ogromne livade koju preleće veliki broj leptirova. Od domaćina saznajemo da ih ima čak 32 vrste, neke su ugrožene i veoma retke.

UGROŽENE VRSTE
REZERVAT je poslednja oaza autohtonih staništa ritskog jelena, divlje svinje, srneće divljači, kao i velikog broja dlakave divljači. Značajno je prisustvo vidre, koja je ugrožena i zaštićena vrsta.
Rezervat je bogat i najraznovrsnijim vrstama ptica. Gnezdi se čak 160 vrsta, među kojima i orao belorepan, najveća ptica grabljivica srednje Evrope. Tu su i crna roda, divlje guske i patke, veliki kormoran, liske, čaplje...