Šefica Pregovaračkog tima Srbije sa EU Tanja Miščević izjavila je da je plan da do kraja godine budu usvojenu pregovaračka pozicija za Poglavlje 27 i specifični planovi implementacije.

Miščevićeva je na sastanku Pregovaračke grupe u vezi s komentarima EK na drugi nacrt pregovaračke pozicije i plan aktivnosti za izradu i njeno slanje, rekla da su DSIP-ovi takođe važni jer praktično prate sprovođenje pregovaračke pozicije i moraju dobiti garanciju Vlade Srbije da će biti sprovedeni.

Šefica Pregovaračkog tima Srbije je rekla da je važno da se dobro sagledaju i analiziraju dobijeni komentari i razmotri da li eventualno nešto od toga može da se uvrsti u pregovaračku poziciju.

PROČITAJTE JOŠ - Miščević: Spremni za pet poglavlja, ključan Izveštaj EK

Miščevićeva je rekla da komentari koje smo dobili od Evropske komisije "ne predstavljaju suštinski teška pitanja, koja zahtevaju politički odgovor".

"Razgovarali smo da probamo da imamo na Vladi usvojenu pregovaračku poziciju za poglavlje 27 do kraja ove godine, a to znači i DSIP-ove koji će biti potvrđeni na Vladi u jednom dokumentu zajedno, ili pojedinačno", naglasila je šefica pregovaračkog tima Srbije.

NOVA VERZIJA TEKSTA DO MAJA U BRISELU


MIŠČEVIĆEVA je navela da pre nego što dođe na Vladu, o pregovaračkoj poziciji se mora izjasniti i Skupština Srbije.

"U jednom momentu moramo dobiti zeleno svetlo Evropske komisije da nemaju komentara da bismo ovo uspeli da postignemo do kraja godine. Početkom septembra moramo imati njihovo zeleno svetlo na tekst pregovaračke pozicije, a to znači da nova verzija mora otići do maja u Brisel", rekla je Miščevićeva.

Takođe je ocenila da će najteži deo posla biti razgovor sa Ministarstvom finansija, zbog obezbeđivanja sredstava.

Predsednik Pregovaračke grupe 27 Ivan Karić rekao je da prema važećem planu, pregovaračka pozicija treba da bude finalizovana do kraja 2019. "Kao cilj ostaje da do kraja 2019. predamo pregovaračku poziciju ili je pripremimo za predaju i prođemo potrebne procedure", rekao je Karić.

Kako kaže Karić, u narednom periodu predstoji mnogo posla i nastaviće se sa planiranim aktivnostima. On je važnim ocenio i transpoziciju propisa napominjući da ni uz najkvalitetniju pregovaračku pozicju rezultati neće biti vidljivi bez transpozicije.

Pomoćnik ministra zaštite životne sredine Aleksandar Vesić rekao je da imamo ograničene administrativne kapcitete, a zahtevne direktive. Vesić je važnim ocenio saradnju kako sa industrijom tako međusektorsku saradnju.

Tim lider projekta EAS 3 Dodatni razvoj aproksimacije u životnoj sredini za EU propise u sektorima vazduha, hemikalijama i horizontalnim propisima Marko Slokar naveo je da je reč o specifičnim i važnim propisima koji ne zahtevaju ulaganje u infrastrukturu i slično.