Formiranje tzv. "vojske Kosova" za Srbiju je neprihvatljivo i KFOR je jedini garant bezbednosti na prostoru Kosova i Metohije, u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, izjavio je danas ministar odbrane Aleksandar Vulin.

Na sastanku u Beogradu sa komandantom KFOR-a general-majorom Lorencom D`Adariom, Vulin je naglasio da za Srbiju KFOR predstavlja jedinu legitimnu oružanu formaciju na Kosovu i Metohiji, a srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji u njemu vidi jedini garant svoje sigurnosti i bezbednosti.

General D'Adario naglasio je da poštuje poziciju Vlade Srbije i uzdržano ponašanje tokom incidentnih situacija na Kosovu i Metohiji.

Ministar Vulin je zahvalio komandantu KFOR za očuvanje mira i bezbednosti na Kosovu i Metohiji, izrazivši očekivanje da će se održati dobar nivo saradnje između Vojske Srbije i KFOR-a.

U razgovoru sa generalom D'Adariom, ministar odbrane je zatražio da KFOR ostane u punom kapacitetu i da ne dođe do brojčanog smanjivanja misije KFOR, navodeći da odluka o smanjivanju snaga KFOR treba da zavisi od stalne procene razvoja situacije na političkom i vojnom planu i bezbednosnih indikatora stanja, a ne na osnovu definisanih datuma, saopštilo je Ministarstvo.