Srbija je među četiri najsiromašnije zemlje Evrope, pokazuju najnoviji podaci američke Centralne obaveštajne agencije. CIA u redovnom izveštaju na svom sajtu upoređuje makroekonomske pokazatelje svih zemalja.
Prema podacima američkih obaveštajaca, Srbija je na 103. mestu u svetu po visini društvenog proizvoda po stanovniku. Ispod nje su svega tri evropske zemlje: Ukrajina na 128, BiH na 130. i Albanija na 131. mestu.
Kao jedan od važnijih pokazatelja ekonomske razvijenosti, američki obaveštajci su uzeli vrednost izvoza. Srbija je na 85. mestu sa samo 8,8 milijardi dolara izvoza. Češka, po veličini i broju stanovnika slična Srbiji, prošle godine imala je izvoz od 106 milijardi dolara, Mađarska 78,6, Slovačka 45, Bugarska 16,3 milijardi dolara...
Daleko najveći svetski izvoznik je Kina sa gotovo 1.200 milijardi dolara u 2009. godini.
Poseban osvrt autori izveštaja posvetili su inflaciji. I tu je Srbija u društvu najnerazvijenijih. Sa stopom od 6,6 odsto nalazimo se na 165. mestu. Odmah uz Srbiju, sa sličnim pokazateljima, su Bocvana, Mauritanija, Butan, Lesoto, Svazilend...

NEZAPOSLENOST
Situacija nije bolja ni kada je u pitanju stopa nezaposlenosti. Od 200 država Srbija se nalazi na 163. mestu, u društvu Gabona, Džibutija, Senegala i Dominikanske Republike. Za utehu je da postoje dve evropske zemlje lošije rangirane od Srbije - Makedonija na 181. i Bosna i Hercegovina na 182. mestu.