Rusija je u utorak pred Međunarodnim sudom pravde ocenila da jednostrana Deklaracija o nezavisnosti Kosova nije legalna, podvlačeći da je još na snazi Rezolucija 1244 SB koja garantuje teritorijalni integritet Srbije.
Pravni zastupnik Rusije Kiril Gevorgijan naznačio je i da opšte međunarodno pravo sprečava Kosovo da proglasi nezavisnost, budući da narod Kosova ne uživa pravo na samoopredeljenje.
Rusija je ukazala i da teza o kršenju ljudskih prava Albanaca tokom devedesetih ”ne može biti opravdanje za jednostranu deklaraciju o nezavisnosti 2008.
- Često čujemo da međunarodna pravo nije pravo, da se ne odnosi na izuzetke i da je moć pravo. Ovaj slučaj je prilika da pokažemo da međunarodno pravo važi - zaključio je Gevorgijan.
U prilog interesima Srbije u utorak je govorila i Španija, dok su suprotne stavove branile SAD i Finska. SAD su ocenile da deklaracija o nezavisnosti Kosova nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom, a Španija je izjavila da je ta deklaracija nelegalna.
- SAD pozivaju Međunarodni sud pravde da Deklaraciju o nezavisnosti Kosova ostavi netaknutu kao izraz volje kosovskog naroda, bilo odbijajući da se izjasni o njenoj legalnosti, bilo utvrđujući da međunarodno pravo ne zabranjuje deklaracije o nezavisnosti - rekao je američki zastupnik Harold Hongđu Ko.
Hongđu Ko je apelovao na sud da se ne bavi širim pitanjem samoopredeljenja u međunarodnom pravu ili da, u suprotnom, Kosovo posmatra kao ”poseban” slučaj.
- Ne postoji nikakvo protivrečje između u miru proglašene Deklaracije o nezavisnosti Kosova i međunarodnog prava, uključujući i Rezoluciju 1244 - tvrdio je Hongđu Ko.
Po rečima Koa, deklaracija o nezavisnosti Kosova nije prekršila ni princip teritorijalnog integriteta zato što se njega, po Americi, moraju pridržavati samo države, a ne i unutrašnji entiteti. Ko je proglašavanje Kosova nazvao poslednjom fazom raspada bivše Jugoslavije, uz napomenu da je Srbija odbijala da prizna i Sloveniju i Hrvatsku kao nezavisne države, a da je to kasnije učinila.
Španija je ocenila da je Deklaracija o nezavisnosti Kosova protivna međunarodnom pravu.
- Jednostrana deklaracija o nezavisnosti Kosova ne može biti u skladu sa međunarodnim pravom zato što narušava princip teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, koji je uklesan u rezoluciju 1244 SB UN - rekla je pravna zastupnica Španije Konsepsion Eskobar Hernandes.
- Može se zaključiti samo da se, u odsustvu odluke SB UN, pregovori o Kosovu moraju nastaviti.
Legalnost jednostrane deklaracije podržala je i Finska. Pravna zastupnica te zemlje Paivi Kaukoranta nazvala je deklaraciju političkim aktom zasnovanom na događajima iz prošlosti, uz ocenu da je proglašenje nezavisnosti uvek u suprotnosti sa unutrašnjim pravom matične države.
Drugi pravni zastupnik Finske Marti Koskeniemi dodao je da je pravo na samoopredeljenje kosovskim Albancima dala represija kojoj su ih godinama izlagale vlasti SRJ i Srbije.

SRBIJA SVE NUDILA
Ruski zastupnik podvukao je da je privremeni međunarodni režim na Kosovu, u skladu sa Rezolucijom 1244, mogao da okonča samo SB UN, a on je, naprotiv, odlučio da produži pregovore. Podsetio je i da je Srbija, tokom razgovora sa međunarodnom ”trojkom”, nudila sve viši stepen autonomije Kosova.