TEKST sporazuma o saradnji između Euleksa i MUP Srbije usaglašen je i čekamo da se precizira termin kada će biti potpisan. U pitanju je protokol o tehničkoj saradnji između dve policije i predstavlja zapravo nastavak dosadašnje saradnje između naše i UNMIK policije na osnovu sporazuma potpisanog 2001. godine. Ovim dokumentom Euleks jasno potvrđuje da EU nije priznala nezavisnost Kosova. Ovako Goran Bogdanović, ministar za Kosovo i Metohiju, komentariše za „Novosti“ sporazum koji je među albanskim političarima izazvao buru negodovanja.
- Ne čudi me to što se Albanci protive ovom protokolu, pogotovo što oni pošto-poto žele da nameću nelegalnu nezavisnost pokrajine. Najbitnija stavka je to što je sporazum potpisan sa Euleksom, a ne kosovskim institucijama, čime i Vlada Srbije jasno potvrđuje da ih ne priznajemo.
* U čemu se ogleda značaj ovog dokumenta? Šta su njegovi osnovni elementi?
- Sporazum zapravo reguliše način saradnje u pogledu razmene informacija i u potpunosti je u skladu sa Rezolucijom 1244, odnosno sa izveštajem generalnog sekretara UN od 24. novembra 2008. godine po kome je misija EU dobila mandat na Kosmetu. Kako bismo sprečili brojne kriminalne aktivnosti u pokrajini i poboljšali vladavinu prava, saradnja između naše i Euleks policije je neminovna.
* Potpisivanje protokola uslov je za dobijanje viznih olakšica. Pojedinci kritikuju vladu da je zbog dobijanja bele šengen liste ugrozila integritet zemlje?
- Naprotiv, ovim dokumentom EU samo potvrđuje integritet Srbije i na delu prostora nad kojim naša država nema potpunu kontrolu. Ali sam čin potpisivanja ovog sporazuma znači da umesto nas, deo nadležnosti vezane za policijske organe preuzima Euleks što je u obostranom interesu. Jer, ukoliko se ne spreči širenje kriminala na KiM, on će se preliti na sve zemlje Evrope.
* A da li integritet države ugrožava to što su građani Kosova izuzeti iz vizne liberalizacije?
- Viznom liberalizacijom neće biti ugrožen srpski živalj, kao ni Albanci koji se deklarišu kao državljani Srbije, jer će naša država učiniti sve da spreči diskriminaciju svojih žitelja. Međutim, to što je protokol uslov za dobijanje viznih olakšica samo ukazuje da međunarodna zajednica želi da se osigura u pogledu dostupnosti žitelja Kosmeta svojim organima gonjenja.
* Tvrdite da nema uslova da Srbi izađu na lokalne izbore 15. novembra. Može li se dogoditi da se Vlada Srbije do tada predomisli i potom ih pozove da učestvuju na njima?
- Jasan je stav vlade i predsednika Srbije da ne odobrava učešće Srba na izborima koje su raspisale kosovske institucije a koji se sprovode po planu Martija Athisarija. Ovaj stav saopšten je na vreme tako da među srpskim življem u pokrajini nema dileme oko eventualnih nejasnoća a ni Vlada Srbije se neće predomisliti.
* Ima li među strankama koje su prijavile učešće na izborima „satelita“ DS?
- Iako ne možemo zabraniti pojedinim strankama da učestvuju na ovim izborima, jasno je da mi ne prihvatamo saradnju sa partijama koje sarađuju sa kosovskim vlastima. U pitanju je minoran broj ljudi ili stranaka i oni zapravo rade u nekom ličnom, a ne interesu svog naroda.

POMACI OKO PLANA OD ŠEST TAČAKA
* Dokle se stiglo sa sprovođenjem plana od šest tačaka. Stiče se utisak da se sa tim poslom zaostalo?

- Ne mogu reći da je postignut dogovor oko svih pitanja iz tog plana, ali određeni pomaci postoje. Pregovori traju i biće nastavljeni. Na osnovu dosadašnjih pregovora ostvaren je povratak Srba u redove Kosovske policijske službe i prisustvo predstavnika Euleksa u svim stanicama i podstanicama u kojima rade Srbi ali se traži modalitet za njihovo učešće u komandnim lancima. Takođe, pregovaramo po kojim zakonima će se suditi. Najmanje rezultata postignuto je u dosadašnjim pregovorima o carini.