ČLAN Predsedništva G 17 plus Vlajko Senić izjavio je da će prioritet nove regionalne stranke, koja će biti osnovana tokom novembra, biti efikasna ekonomija, mala vlada, decentralizacija i regionalizacija Srbije.
Senić je naveo da će partneri G 17 plus u novoj regionalnoj stranci biti sve regionalne i loklane partije sa kojima su nastupali ranije.
Napominjući da G 17 plus radi na pisanju programa stranke, on je rekao da će taj dokument biti finalizovan u saradnji sa partnerima i da će sadržavati principe na kojima je stranka nastala.