NOVA, ručno rađena zastava Srbije, s malim grbom na sredini: krstom, dvoglavim orlom na crvenom štitu i krunom na vrhu, od ponedeljka se vijori sa jarbola Narodne skupštine. Predsednik parlamenta Predrag Marković i šefovi poslaničkih grupa (osim DS i SRS) posmatrali su podizanje nove zastave sa druge strane ulice, a šef države Boris Tadić kroz prozor zgrade Predsedništva.
Gardijski orkestar Vojske SCG zasvirao je i staru-novu himnu "Bože pravde". Građani okupljeni pred zgradom parlamenta pozdravili su burnim aplauzom isticanje novih znamenja, a pošto je otkrio i novu ploču sa natpisom i grbom na zgradi parlamenta, Marković se okrenuo ka građanima i uz osmeh rekao: "Svaka čast svima".
Na svečanosti u Skupštini, njen predsednik se, vidno uzbuđen, zahvalio svim strankama što su doprinele da se preporuka o korišćenju novih držanih simbola u parlamentu usvoji jednoglasno. Marković se koktela, ovako obratio novinarima:
- Odgovaralo bi mi da sam prvo popio piće, jer ni sam nisam očekivao da ću ovoliko da se uzbudim. Stranke i ljudi se razlikuju, ali je važno što smo naučili da iza onoga što se tiče svih nas moramo da stanemo svi zajedno. Ne možete da obezbedite napredak zemlje,u kojoj je ovako teško stanje, ako na svakom koraku nemate nešto što će da vas podseća ko ste i odakle ste.
Predsednik parlameta pročitao je imena onih koji su se dodatno potrudili da državna obeležja ne ostanu samo "slovo na papiru": heraldičar Dragomir Acović, sekretar Skupštine Marko Danilović, sručna služba - Marko Brzaković, vajar Dragan Perović, dizajneri Jadranka i Bojan Rašić i Branka Kovač ispred kolektiva "Radne žene". Marković je rekao da su gotovi i etaloni koji će biti predati Ministarstvu pravde i po kojima će ubuduće biti rađene sve verzije grba i zastave. Naime, preporukom su definisani:državna i narodna zastava, veliki i mali grb i dve standarte - jedna koju koristi predsednik Srbije, a druga za predsednika Parlamenta.
Veliki grb upotrebljava se na zgradama i u prostorijama: Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Ustavnog i Vrhovnog suda Srbije, Republičkog javnog tužioca i guvernera Narodne banke Srbije, kao i u njinovim pečatima i štambiljima. Mali grb je planiran za zgrade ostalih državnih organa, pokrajinskih i lokalnih, kao i javnih službi i u njihovim službenim prostorijama. Isto je i sa pečatima.
Ovaj, mali grb, može da se koristi još i prilikom proslava, svečanosti, kulturnih ili sportskih manifestacija koje su značajne za Republiku Srbiju, na javnim ispravama, uniformama, na zvaničnim pozivnicama i čestitkama koje koriste predsednici Vlade i Skupštine i njihovi potpredsednici, ministri, predsednici Ustavnog i Vrhovnog suda Srbije, republički javni tužilac i guvarenr NBS. Veliki i mali grb ne smeju da se upotrebljavaju ako su oštećeni.
Detaljno su utvrđene i prilike u kojima se koriste državna i narodna zastava. Ova prva, stalno se vijori na glavnom ulazu u zgrade državnih organa i krasi njihove službene prostorije. Izuzetak je zdanje Narodne skupštine, iznad čijeg glavnog ulaza se ova zastava podiže samo u vreme zasedanja i državnih praznika. Samo u ovom poslednjem slučaju, državna zastava je i na glavnim ulazima u zgrade pokrajinskih i lokalnih organa, kao i javnih službi. Državna zastava se ističe i na glasačkim mestima u vreme izbora državnih organa. U dane žalosti, državna zastava se spušta na pola koplja, na svim zdanjima državnih, pokrajinskih i lokalnih organa. I državna zastava može da se ističa na proslavama i različitim svečanostima kojima se, kako je navedeno, zvanično obeležavaju događaji značajni za Republiku Srbiju.

ZASTAVE NISU ZAVESE
Narodna zastava vijori se stalno sa jarbola Narodne skupštine, nad glavnim ulazima u zgrade pokrajinskih i lokalnih vlasti i javnih službi. Ona može da se ističe na sportskim, kulturnim i drugim manifestacijama . A, kao ni državna ne sme biti izložene tako da dodiruje tlo.
Za obe zastave državnu i narodnu, navedeno je još i ovo: "Ne mogu da budu izložene kao podloge, podmetači, prostirke, zavese, draperije, niti se njima mogu prekrivati vozila ili drugi predmeti, ili ukrašavati konferencijski stolovi ili govornice, osim u formi stone zastavice".

PRAVILA ZA HIMNU
Predviđeno je da se himna "Bože pravde" izvodi prilikom polaganja zakletve predsednika Republike, odavanja pošte Neznanom junaku na Avali, polaganja venaca zvaničnika Srbije na grobove i sopomen obeležja boraca i žrtava rata. Svečana pesma Jovana Đorđevića, za koju je muziku napisao Davorin Jenko, može da se izvodi i na proslavama i drugim manifestacijama kojima se obeležavaju događaji značajni za Srbiju, na sahranama zaslužnih građana, kad im se u ime Republike ukazuje posebna čast, a sve uz odluku Vlade Srbije. Vlada Srbije toliko je precizno odredila ne samo kada nego i kako se izvodi himna:"sviranjem, pevanjem ili sviranjem i pevanjem". Zabranjene su bilo kakve izmene u tekstu i melodiji,a prilikom izvođenja himne od prisutnih se očekuje da ustanu.
I to piše...